Tartalom
Doktori viták, védések

Kantár Tamás: A felelős társaságkormányzás elméleti és gyakorlati kérdései

Hengl Melinda: A komplex kézírásvizsgálat interdiszciplináris megközelítése

Gyaraki Réka Eszter: A számítógépes bűnözés nyomozásának problémái

Árkosy Lilla Anna: Az árujelzőktől a védjegyig

Papp Zoltán: A polgári légi jármű elleni fegyverhasználat nemzetközi jogi megítélésének és a légtér-szuverenitás értelmezésének újabb irányai

Gyurita Erzsébet Rita: A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete (műhelyvita)

Knapp László: Az Európai Unió jogi személyisége (műhelyvita)

Kovács Viktória: A tengeri fuvarozói felelősség változásai történeti vetületben (műhelyvita)

Call for papers

Konferenciafelhívás: A rendszerváltás 30 éve (Alkotmányjogot Oktatók II. Országos Találkozója)

Konferenciafelhívás: „Az 1868. évi nemzetiségi törvény” (Sapientia EMTE, Kolozsvár, 2020. február 21.)

First Jean Monnet NOVA-EU workshop: „Digitalisation, Ethics and EU Fundamental Rights” (Maastricht, 2020. január 9–10.)

Pro Futuro folyóirat

Habilitációk

Pócza Kálmán: A történeti alkotmány újjászületése: elméleti reflexiók

Király Lilla: A bizonyítási eljárás jellegzetességei az új magyar polgári perrendtartásban

Kaiser Tamás: A többszintű kormányzás értelmezhetősége az Európai Unió kontextusában

Bódi Stefánia: A gyülekezési jog szabályozása Magyarországon az 1880-as évektől napjainkig

Nádasné Rab Henriett: A munkaerő-piacot befolyásoló tényezők hatása a foglalkoztatás kereteinek megválasztására

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA Law Working Papers (2019/10.)

JTIBlog (2019/14.)

JTIBlog (2019/15.)

JTIBlog (2019/16.)

JTIBlog (2019/17.)

Pro Futuro (2018/4.)

Friss könyvek

Jubileumi tanulmánykötet az 1966. évi emberi jogi egyezségokmányok elfogadásának 50. évfordulójára

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Műhelybeszélgetés: „A magyar jogosultságkultúra empirikus kutatása”

Konferencia: „A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetése”

VII. Jog és irodalom szimpózium

Olasz–magyar jogösszehasonlító konferencia: „Az életfogytig tartó szabadságvesztés anyagi, eljárásjogi, végrehajtási jogi és kriminológiai háttere Olaszországban és Magyarországon”

Bűnügy-történeti konferencia

Nemzetközi konferencia: „A tárhelyszolgáltatók felelősségi kérdései: Ha létezik gyors, könnyű és tartós megoldás, kérlek, azonnal szóljatok!”

International conference: „Constitutional interpretation in European populist regimes”

„Tanácstalan köztársaság” vitaestsorozat: „És mi, zöldek, hova álljunk? Európa válaszúton”

Gegenwart und Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion

Könyvbemutató – Lukasz Gruszczynski: „The Regulation of E-cigarettes”

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

MTA–SYLFF (Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány) társadalomtudományi továbbképzési ösztöndíj

Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában

Fulbright kutatói ösztöndíjak

Humboldt research fellowships for international applicants in Germany, 2019

Jahresstipendienprogramm des Freistaates Bayern für Graduierte aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa

További hírek

NKA könyvkiadási pályázat

NKA alkotói pályázat

NKA pályázat rendezvények, konferenciák támogatására

Doktori viták, védések
Kantár Tamás: A felelős társaságkormányzás elméleti és gyakorlati kérdései
Témavezető: Szuchy Róbert
Név: Kantár Tamás
Időpont: 2019-09-09 14:00
Helyszín: KRE ÁJK (1042 Budapest, Viola u. 2–4.) mfszt. 10.
Hengl Melinda: A komplex kézírásvizsgálat interdiszciplináris megközelítése
Témavezető: Tremmel Flórián
Név: Hengl Melinda
Időpont: 2019-09-12 11:00
Helyszín: PTE ÁJK (7622 Pécs, 48-as tér 1.)
Gyaraki Réka Eszter: A számítógépes bűnözés nyomozásának problémái
Témavezető: Nagy Zoltán András
Név: Gyaraki Réka Eszter
Időpont: 2019-09-20 11:00
Helyszín: PTE ÁJK (7622 Pécs, 48-as tér 1.)
Árkosy Lilla Anna: Az árujelzőktől a védjegyig
Témavezető: Jakab Éva
Név: Árkosy Lilla Anna
Időpont: 2019-09-23 11:30
Helyszín: SZTE ÁJTK (6720 Szeged, Tisza L. krt. 54.) Kari Tanácsterem
Papp Zoltán: A polgári légi jármű elleni fegyverhasználat nemzetközi jogi megítélésének és a légtér-szuverenitás értelmezésének újabb irányai
Témavezető: Kovács Péter
Név: Papp Zoltán
Időpont: 2019-10-03 11:00
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28–30.) dékáni tanácsterem
Gyurita Erzsébet Rita: A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete (műhelyvita)

A Széchenyi István Egyetem Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék és az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait Gyurita Erzsébet Rita A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete című értekezéstervezetének munkahelyi vitájára.

Név: Gyurita Erzsébet Rita
Időpont: 2019-09-13 10:00
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (9026 Győr, Áldozat utca 12. földszint) Deák terem
Knapp László: Az Európai Unió jogi személyisége (műhelyvita)

A Széchenyi István Egyetem Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék és az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait Knapp László Az Európai Unió jogi személyisége című értekezéstervezetének munkahelyi vitájára.

Név: Knapp László
Időpont: 2019-10-01 10:30
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (9026 Győr, Áldozat utca 12.) Deák terem)
Kovács Viktória: A tengeri fuvarozói felelősség változásai történeti vetületben (műhelyvita)

A Széchenyi István Egyetem Kereskedelmi, Agrár-és Munkajogi Tanszék és az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait Kovács Viktória A tengeri fuvarozói felelősség változásai történeti vetületben című értekezéstervezetének munkahelyi vitájára.

Név: Kovács Viktória
Időpont: 2019-09-27 10:30
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (9026 Győr, Áldozat utca 12. földszint) Deák terem
Call for papers
Konferenciafelhívás: A rendszerváltás 30 éve (Alkotmányjogot Oktatók II. Országos Találkozója)

A program célja az 1989/90-es alkotmányos fordulatra emlékezésnek (történeti vonal) és az alkotmányos intézményfejlődés elemzésének párhuzamos, egymásra reflektáló megjelenítése. Jelentkezési határidő: előadással: szeptember 13., előadás nélkül, hallgatóként: szeptember 20.

Határidő: 2019-09-13
Konferenciafelhívás: „Az 1868. évi nemzetiségi törvény” (Sapientia EMTE, Kolozsvár, 2020. február 21.)
Határidő: 2019-10-15
First Jean Monnet NOVA-EU workshop: „Digitalisation, Ethics and EU Fundamental Rights” (Maastricht, 2020. január 9–10.)
Határidő: 2019-10-31
Pro Futuro folyóirat

A Pro Futuro folyóirat elméleti tárgyú és joggyakorlat-elemző tanulmányokat, recenziókat közöl az állam- és jogtudományok köréből. Az online és nyomtatott kiadásban egyaránt megjelenő folyóirat 2019. évi lapszámaiba folyamatosan várjuk a kéziratokat a profuturo@law.unideb.hu címen. A folyóirat a jövőben új online felületen jelenik meg, a szerkesztési követelmények is ott érhetők el. Határidő: folyamatos. A lap alapítása óta első ízben idén arra vállalkozik a szerkesztőség, hogy angol nyelvű számot állítson össze. Ehhez a kéziratokat 2019. november 15-ig várjuk. Kérjük, hogy aki e lehetőség iránt érdeklődik, szeptember végéig jelezze nekünk. 

Határidő: 2019-09-30
Habilitációk
Pócza Kálmán: A történeti alkotmány újjászületése: elméleti reflexiók
Név: Pócza Kálmán
Időpont: 2019-09-09 14:00
Helyszín: PPKE BTK (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.) Sophianum, 204-es terem
Király Lilla: A bizonyítási eljárás jellegzetességei az új magyar polgári perrendtartásban
Név: Király Lilla
Időpont: 2019-09-11 11:30
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (9026 Győr, Áldozat u. 12., fszt.) Deák terem
Kaiser Tamás: A többszintű kormányzás értelmezhetősége az Európai Unió kontextusában
Név: Kaiser Tamás
Időpont: 2019-09-16 12:45
Helyszín: NKE Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82.) I. emelet 103.
Bódi Stefánia: A gyülekezési jog szabályozása Magyarországon az 1880-as évektől napjainkig
Név: Bódi Stefánia
Időpont: 2019-09-16 11:00
Helyszín: NKE Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82.) V. emelet 509.
Nádasné Rab Henriett: A munkaerő-piacot befolyásoló tényezők hatása a foglalkoztatás kereteinek megválasztására
Név: Nádasné Rab Henriett
Időpont: 2019-09-17 13:00
Helyszín: DE ÁJK Kassai úti Campus (4028 Debrecen, Kassai út 26.), Kari tanácsterem (C/14)
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA Law Working Papers (2019/10.)

Kovács Ágnes: Ki védi meg a magyar bíróságok függetlenségét? Személyzeti politika a központi igazgatásban
„A teljes szöveg eredetileg a Pro Futuro – A jövő nemzedékek joga című folyóiratban jelent volna meg, ám 2019 nyarán arról tájékoztattak, hogy a közlésre korábban már elfogadott tanulmány mégsem szerepel a következő lapszámban. A publikálás utólagos visszautasítását a szerkesztőség azzal indokolta, hogy a szöveg már a megjelenése előtt nem várt, a szakmai körökön túlmutató, politikai színezetű viták forrásává vált, ami veszélyeztetheti a semlegességre törekvő folyóirat szakmai megítélését.
*
A bíróságok függetlensége az egyéni jogosultságokat védő és a társadalmi konfliktusok igazságos rendezését biztosító jogalkalmazás egyik legfontosabb garanciája. Az ítélkezés függetlenségét a politikai hatalmi ágak igazolhatatlan beavatkozása nyíltan veszélyezteti, ugyanakkor a függetlenség feltételeit a bírósági szervezet belső viszonyai is kikezdhetik. A magyar bírósági szervezetrendszerben jelentős igazgatási hatalom összpontosul a bírósági vezetők kezében, így a kinevezési eljárásnak a bírósági szervezet függetlensége szempontjából komoly tétje van. A jelenleg hatályos szabályok szerint a törvényszékek és ítélőtáblák igazgatási vezetőit az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke nevezi ki, akinek döntéseit az elmúlt időszakban kitüntetett szakmai és közéleti érdeklődés kíséri és olykor heves vita övezi. Ez a tanulmány a vezetői pályázatok elbírálását elemzi, és a bírói függetlenséget fenyegető veszélyekkel szembeni jogvédelem – esetlegesen bírói önvédelem – lehetőségeit keresi.”

JTIBlog (2019/14.)

Bartha Attila – Fekete Balázs – Gajduschek György: A jogosultságkultúra empirikus elemzése: elméleti és módszertani előfeltevések
„2017 októberében indult kutatási programunkban (NKFI FK 125520) a magyar jogi kultúra egy szeletét, a jogosultságokkal kapcsolatos attitűdöket vizsgáljuk. Kutatásunkat nemzetközi összehasonlító perspektívában, párhuzamosan készülő holland és szerb elemzésekkel együtt végezzük. Az első évben a kutatás elméleti alapjainak tisztázásával foglalkoztunk, különös tekintettel a nemzetközi eredmények megismerésére és hasznosítására.”

JTIBlog (2019/15.)

Bartha Attila – Fekete Balázs – Gajduschek György: A jogosultságkultúra empirikus elemzése: a jogi éberség komponense
„A kutatás elméleti és módszertani alapjainak tisztázásánál már utaltunk arra, hogy a jogosultságtudat (rights consciousness) fogalma közvetlenül nem alkalmazható empirikus elemzési célokra, elsősorban komplexitása, többdimenziós tartalmi jellege miatt. Ezért a jogosultságtudat fogalmát három olyan komponensre bontottuk fel, amelyek együttes vizsgálatával lehetséges a jogosultságtudat tudományos igényű meghatározása és operacionalizálása, empirikus megközelítése. Ez a három komponens: (i.) a jogi éberség komponense (rights awareness component), (ii.) a jogok azonosításának komponense (rights identification component), valamint a jogi mobilizáció komponense (legal mobilization component). E blogbejegyzésben az első komponensre vonatkozó magyar adatok elemzésével foglalkozunk.”

JTIBlog (2019/16.)

Bartha Attila – Fekete Balázs – Gajduschek György: A jogosultságkultúra empirikus elemzése: a jogok azonosításának komponense
„Előző blogbejegyzésünkben a jogosultságtudat (rights consciousness) első elemét, a jogi éberség (rights awareness) komponensét elemeztük friss magyar adatfelvételünk alapján. Ebben a részben a jogosultságtudat második tényezőjével, a jogok azonosításának (rights identification) komponensével foglalkozunk.”

JTIBlog (2019/17.)

Timár Balázs: Tényleges szankció-e a sajtó-helyreigazítás?
„A napokban jelent meg egy sajtó-helyreigazítási eljárás nyomán született helyreigazító közlemény, amely egy szinte napra pontosan négy hónappal korábbi cikk állításait cáfolta. A helyreigazító közlemény az eredeti cikk több mint 90 százalékát annulálta. Felmerül a kérdés, hogy alkalmas-e az effektív jogvédelemre egy olyan rendszer, amelyben végső soron bő negyedévvel később következik a jogsérelem orvoslása.”

Pro Futuro (2018/4.)

Elkészült és mindkét formátumban megjelent a Pro Futuro folyóirat 2018/4. száma. A folyóirat elektronikus változata a jövőben a megszokott helytől eltérő, új felületen érhető el.
A 2018/4. szám tartalma:
Örökkévaló identitás? Lehetséges kapcsolat az alkotmányos identitás és az örökkévalósági klauzulák között (Szakály Zsuzsa–Tribl Norbert)
Az európai nyomozási határozat mint a büntetőeljárás hatékonyságát fokozó eszköz (Jánosi Andrea)
Right to disconnect – Jog a kikapcsol(ód)áshoz (Rácz Ildikó)
A Bécsi Vételi Egyezmény Tanácsadó Testületének a vevő megvizsgálási és értesítési kötelezettségének határidejével, az általános szerződési feltételekkel, valamint a kamattal kapcsolatos véleményei és a nemzeti bíróságok gyakorlata (Víg Zoltán)
Jogértelmezési kérdések a szakszervezet jogállásával kapcsolatban (Szabó Imre Szilárd)
Kelet és Nyugat között: Örményország és Szerbia az európai és eurázsiai integrációban (Haitas, Daniel)
A mozaik színes üvegkockái. Recenzió Józsa Zoltán „Közigazgatás a 21. század elején” című kötetéről (Antal Tamás)
A 2016-ben megjelent jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája – 2. rész (szerzők: a Debreceni Egyetem jogi karának oktatói-hallgatói munkaközössége)

Friss könyvek
Jubileumi tanulmánykötet az 1966. évi emberi jogi egyezségokmányok elfogadásának 50. évfordulójára
Szerző: Csapó Zsuzsanna (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Műhelybeszélgetés: „A magyar jogosultságkultúra empirikus kutatása”

Előadások: Fekete Balázs (TK JTI): A jogosultságtudat szerkezete. Elmélet és empíria
Bartha Attila (TK PTI): A jogosultságtudat kutatásának módszertani dilemmái
Gulya Fruzsina (ELTE ÁJK): A jogosultságtudat kvalitatív megközelítése. Az interjúk tanulságai
Gajduschek György (TK JTI): Az összehasonlító adatelemzés lehetőségei
Felkért hozzászólók: Fleck Zoltán (ELTE ÁJK), Szabó Andrea (TK PTI), Venczel Tímea (TK JTI)​

Időpont: 2019-09-17 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)​
Konferencia: „A fiatalkorúak szabadságvesztés-büntetése”
Időpont: 2019-09-17 10:00
Helyszín: Miskolci Egyetem ÁJK (3515 Miskolc-Egyetemváros) XIX. előadó
VII. Jog és irodalom szimpózium
Időpont: 2019-09-20 09:00
Helyszín: Sapientia EMTE JTI (Kolozsvár, Tordai út 4.) B301-es terem
Olasz–magyar jogösszehasonlító konferencia: „Az életfogytig tartó szabadságvesztés anyagi, eljárásjogi, végrehajtási jogi és kriminológiai háttere Olaszországban és Magyarországon”
Időpont: 2019-09-25 13:00
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28–30.) II. János Pál pápa terem
Bűnügy-történeti konferencia
Időpont: 2019-10-11 10:00
Helyszín: Sapientia EMTE JTI (Kolozsvár, Tordai út 4.)
Nemzetközi konferencia: „A tárhelyszolgáltatók felelősségi kérdései: Ha létezik gyors, könnyű és tartós megoldás, kérlek, azonnal szóljatok!”
Időpont: 2019-09-11 09:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. fszt.)
International conference: „Constitutional interpretation in European populist regimes”
Időpont: 2019-12-05 09:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.)
„Tanácstalan köztársaság” vitaestsorozat: „És mi, zöldek, hova álljunk? Európa válaszúton”

A Karátson Gábor Kör és az ELTE humánökológia mesterszak rendezvénysorozata. „Van-e politikai válasz az ökológiai válság kihívására? Van-e ökológiai válasz a politika kiüresedésére, a rendszerváltozás kudarcára, a zsákmányszerző politikára, a cinizmusra és a beletörődésre? Olyan válaszokat keresünk, amelyek túlmutatnak álbal és alsójobb vendettaháborúin. Az immár megkerülhetetlen ökológiai belátások fényében megpróbáljuk újraértelmezni a zöld szín helyét a hazai politikai palettán.”
Szeptember 27.: És mi, zöldek, hova álljunk? (Európa válaszúton) A nemzetek Európáját akarjuk vagy a multikét? Van-e alternatívája a globalizációnak? Kapitalizmust akarunk vagy szocializmust? Neoliberálisok, posztmarxisták, populisták vagy konzervatívok legyünk?
Lányi András filozófus, ny. egyetemi docens és Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő előadása
Moderátor: Szücs László Gergely filozófus

Időpont: 2019-09-27 17:00
Helyszín: ELTE Társadalomtudományi Kar (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A). 0.81 Ortvay terem
Gegenwart und Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion

Die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) erlebt seit der Finanz- und Wirtschaftskrise turbulente Zeiten. Ein Gebiet, das früher nur wenige Spezialisten interessierte, rückte ins Zentrum der politischen und ökonomischen Diskussion. Unter Federführung der Universität Salzburg untersuchte ein interdisziplinäres und internationales Team im Rahmen eines Horizon 2020 Projektes die ökonomischen, politischen und juristischen Grundlagen der WWU und die Präferenzen und Positionen der EU Mitgliedsstaaten in der Reformdebatte. Das Projekt widmete sich der Politik der wirtschaftlichen und fiskalischen Integration, und damit den Konfliktstrukturen zwischen den Mitgliedsstaaten. Sonja Puntscher Riekmann war Leiterin dieses Projekts (https://emuchoices.eu/), und wird die wichtigsten Ergebnisse darstellen. Sonja Puntscher Riekmann ist Universitätsprofessorin für Politische Theorie und Europäische Politik und Leiterin des Salzburg Centre of European Union Studies.

Időpont: 2019-10-16 18:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest (1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.) Hörsaal 6.
Könyvbemutató – Lukasz Gruszczynski: „The Regulation of E-cigarettes”
Időpont: 2019-09-12 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
MTA–SYLFF (Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány) társadalomtudományi továbbképzési ösztöndíj
Státusz megnevezése: doktori fokozatszerzés támogatása
Jelentkezési határidő: 2019-10-01
Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában
Pályázat nappali tagozatos hallgatók részére. A program célja az Országgyűlés alkotmányjogi szerepe, törvényalkotási, kormányzat-ellenőrzési, politikai funkciói iránt érdeklődő hallgatókkal megismertetni az Országgyűlés és Hivatalának szervezetét, működését, közvetlen betekintést biztosítani a törvényalkotási folyamat részleteibe, bővíteni a jövő közigazgatási generációja ismereteit. A programban 14 hallgató vehet részt, 2019 októberétől 2020 márciusáig. A hallgatók díjazásban részesülnek.
Státusz megnevezése: gyakornok
Jelentkezési határidő: 2019-09-16
Fulbright kutatói ösztöndíjak
Státusz megnevezése: posztdoktor
Jelentkezési határidő: 2019-10-10
Humboldt research fellowships for international applicants in Germany, 2019
Státusz megnevezése: különböző
Jahresstipendienprogramm des Freistaates Bayern für Graduierte aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Státusz megnevezése: ösztöndíj
Jelentkezési határidő: 2019-12-01
További hírek
NKA könyvkiadási pályázat
NKA alkotói pályázat
NKA pályázat rendezvények, konferenciák támogatására