Jogtudományi Hírlevél 2019/21. (2019. 12.13.)

Tisztelt Kollégák!

Ez az idei utolsó Jogtudományi Hírlevél, a következővel 2020. január 10-én jelentkezünk.

Kellemes ünnepeket és sikeres új évet kívánunk a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének minden dolgozója nevében!

Lőrincz Viktor Olivér

a Jogtudományi Hírlevél szerkesztője és

Bodnár Kriszta 

kutatási asszisztens

Tartalom
Doktori viták, védések

Sümegi Zsuzsa: A posztmodern társadalom konfliktusai és a resztoratív igazságszolgáltatás. A büntetőjogi mediáció gyakorlata Magyarországon

Ámán Ildikó: A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre. Fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből

Call for papers

Konferenciafelhívás: Érvénytelenség és hatálytalanság a polgári jogban (Miskolc, 2020. június 4–5.)

COMPTEXT 2020. The 3th Symposium on the Quantitative Analysis of Textual Data (Innsbruck, 2020. május 15–16.)

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Közjogi Szemle (2019/4.)

Jogesetek Magyarázata (JeMa) (2019/4.)

Iustum Aequum Salutare (2019/3.)

Acta Humana (2019/3.)

Európai Tükör (2019/3.)

Comitatus (2019. tél)

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle (2019/6.)

Jogelméleti Szemle (2019/4.)

Miskolci Jogi Szemle (2019. 2. különszám 1. kötet)

Themis (2019. december)

JTIBlog (2019/20.)

JTIBlog (2019/21.)

JTIBlog (2019/22.)

JTIBlog (2019/23.)

Állam- és Jogtudomány (2019/3.)

Friss könyvek

Tisztelgő kötet Vékás Lajos 80. születésnapjára

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Kerekasztal-beszélgetés a környezeti fenntarthatóság társadalomtudományi megközelítéseiről

Varga Csaba előadása: „»Jogi kultúra« és »jogi kultúrák«: a jog alakváltozatai”

Konferencia: „Válság és paradigmaváltás”

Horizont 2020 társadalomtudományi (SC6) információs és konzultációs nap

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

AURUM Mentorprogram

Professor of International Law (University of Graz)

OTKA kutatási témapályázat

OTKA fiatal kutatói kiválósági program

OTKA posztdoktori kiválósági program

További hírek

Kisfilm a 70 éves Jogtudományi Intézetről

AZ ELTE ÁJK ad otthont az ELI 2020-as konferenciájának

Doktori viták, védések
Sümegi Zsuzsa: A posztmodern társadalom konfliktusai és a resztoratív igazságszolgáltatás. A büntetőjogi mediáció gyakorlata Magyarországon
Témavezető: Gönczöl Katalin
Név: Sümegi Zsuzsa
Időpont: 2020-01-13 10:00
Helyszín: ELTE ÁJK
Ámán Ildikó: A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre. Fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből

Témavezető: Antal Tamás

Név: Ámán Ildikó
Időpont: 2020-01-17 11:30
Helyszín: MTA SZAB Székház (Szeged, Somogyi u. 7.) I.110.
Call for papers
Konferenciafelhívás: Érvénytelenség és hatálytalanság a polgári jogban (Miskolc, 2020. június 4–5.)

A Miskolci Egyetem Polgári Jogi Intézeti Tanszéke, a Modern Magyar Polgári Jogi és Európai Magánjogi Kutató Központ, valamint a Novotni Alapítvány konferenciát hirdet Érvénytelenség és hatálytalanság a polgári jogban címmel, amelyre várja az előadók jelentkezését. A konferencia időpontja: 2020. június 4–5. Jelentkezési határidő: 2020. január 31.
A konferenciára a témához kapcsolódó előadással lehet jelentkezni az előadás címével és témáját röviden (legfeljebb 3000 karakterben) kifejtő absztrakttal a jelentkezési felületen

Határidő: 2020-01-31
COMPTEXT 2020. The 3th Symposium on the Quantitative Analysis of Textual Data (Innsbruck, 2020. május 15–16.)
Határidő: 2020-01-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Közjogi Szemle (2019/4.)
 • HARASZTI Margit Katalin: Az embertelen és a megalázó bánásmód vagy büntetés definiálásának és értelmezésének irányai
 • BODA-BALOGH Éva – DEÁK Izabella – FAZEKAS Flóra – GYŐRFI Tamás – KOVÁCS Ágnes – SÓLYOM Péter: Módszertani kérdések az alkotmánybíráskodás gyakorlatának empirikus elemzéséről
 • WIENER György: Alaptörvény és történelmi alkotmány
 • VASTAGH Pál: Félúton a jogállamhoz – áttörés a törvények uralmáért. Az 1987. évi XI. törvény a jogalkotásról
 • ANTALI Dániel Gábor: Az ügyészség és a nyomozó hatóság viszonya az új büntetőeljárásról szóló törvény alapján
 • PUSKÁS Ágnes: A fenntarthatósági jelentés az Európai Unió szabályozásának szemszögéből
 • BAKOS Bendegúz: Egyértelműségi követelmény a követelmény egyértelműsége nélkül. A kérdésegyértelműség tartalma és vizsgálata a népszavazási eljárásokban
 • NEZDEI Mirabella Kitti – SZIJÁRTÓ István: Az európai parlamenti választási reform szerepe az Európai Unió demokráciadeficitjének csökkentésében
 • DEÁKI Dorottya: Újabb szempontok a Brexit jogi értelmezéséhez: a Miller/Cherry-ügy
 • HIDEG Milán István: Az Európai Unió közigazgatási szervezete az állami szuverenitás tükrében
 • CHRONOWSKI Nóra: Az Európai Unió Alapjogi Chartájának első évtizede a primer jog részeként
Jogesetek Magyarázata (JeMa) (2019/4.)
Iustum Aequum Salutare (2019/3.)
Acta Humana (2019/3.)
Európai Tükör (2019/3.)
Comitatus (2019. tél)
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle (2019/6.)
Jogelméleti Szemle (2019/4.)
Miskolci Jogi Szemle (2019. 2. különszám 1. kötet)
Themis (2019. december)
JTIBlog (2019/20.)

Szontagh Veronika: Gondolatok „A magyar jogosultságkultúra empirikus kutatása” című workshopról

JTIBlog (2019/21.)

Balogh Lídia: „Vallási pereskedés.” Panelbeszélgetés Christopher McCruddennel emberi jogokról, bíróságokról és hitbéli meggyőződésekről

JTIBlog (2019/22.)

Szalóki István: Az általános az új különös? Hatósági nyilvántartások az Ákr. és az Art. nyomán

JTIBlog (2019/23.)

Stánicz Péter: A fogyatékossággal élő emberek választójogának európai fejleményei a Német Alkotmánybíróság legutóbbi döntése tükrében

Állam- és Jogtudomány (2019/3.)

TANULMÁNY

 • BATHÓ GÁBOR: A főrendiház közjogi pozíciója a köztársaság kikiáltása után Wlassics Gyula és Rudnyánszky József álláspontján keresztül, 1918–1920
 • FIZIKER RÓBERT: Frau Kuk halálától a k. u. k. Monarchia összeomlásáig. Az Első Osztrák Köztársaság születésének mítoszai
 • HALÁSZ IVÁN: Az első Csehszlovák Köztársaság és a második Lengyel Köztársaság születése az első közjogi dokumentumok tükrében (1918–1919)
 • SCHWEITZER GÁBOR: Vihar egy közjogi szakvélemény körül, avagy közreműködtek-e a Budapesti Tudományegyetem jogászprofesszorai a köztársaság közjogi megalapozásában 1918 novemberében?
 • VÖRÖS BOLDIZSÁR: Két szimbolikus térfoglalási akció: a magyar köztársaság kikiáltása 1918-ban és ellenünnepsége 1919-ben

RECENZIÓ

 • BALOGH LÍDIA: Christopher McCrudden: Litigating Religions: An Essay on Human Rights, Courts, and Beliefs
 • KECSKÉS GÁBOR: Fodor László: A falu füstje. A települési önkormányzatok és a környezet védelme a 21. század eleji Magyarországon
 • KÖNCZÖL MIKLÓS: Bodnár Kriszta – Fekete Balázs (szerk.): Iustitia meghallgat. Tanulmányok a „jog és irodalom” köréből
 • SZABÓ ZSOLT: Szente Zoltán: A parlamentek története. A korai rendi gyűlések kialakulásától a modern népképviseleti törvényhozásokig
Friss könyvek
Tisztelgő kötet Vékás Lajos 80. születésnapjára
A teljes kötet letölthető: http://jog.sapientia.ro/data/Vekas-tisztelgo-web-optimized.pdf
Szerző: szerk. Veress Emőd
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Kerekasztal-beszélgetés a környezeti fenntarthatóság társadalomtudományi megközelítéseiről
Időpont: 2019-12-19 13:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (4028 Debrecen, Kassai út 26.) C/11. előadó
Varga Csaba előadása: „»Jogi kultúra« és »jogi kultúrák«: a jog alakváltozatai”
Időpont: 2020-01-09 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Konferencia: „Válság és paradigmaváltás”
Időpont: 2020-01-24 09:00
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál pápa terem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28–30.)
Horizont 2020 társadalomtudományi (SC6) információs és konzultációs nap
Időpont: 2020-01-17 10:00
Helyszín: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) 4. emelet 451. terem
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
AURUM Mentorprogram
Az AURUM Alapítvány pályázatot hirdet joghallgatók számára mentorképzésben való részvételre, valamint nemzetközi perbeszédversenyre készülő csapatok részére, a felkészülés költségeinek finanszírozására. A mentorképzés keretében tehetséges magyar joghallgatók egy általuk választott jogi terület kiválóságaitól kapnak személyre szabott szakmai tanácsokat egy tanéven keresztül. A perbeszédprogram célja a nemzetközi perbeszédversenyeken magyarországi egyetemet képviselő csapatok anyagi támogatása.
Státusz megnevezése: joghallgató
Jelentkezési határidő: 2020-02-15
Professor of International Law (University of Graz)
Státusz megnevezése: egyetemi professzor
Jelentkezési határidő: 2019-12-30
OTKA kutatási témapályázat
Státusz megnevezése: kutatócsoport
Jelentkezési határidő: 2020-05-09
OTKA fiatal kutatói kiválósági program
Státusz megnevezése: fiatal kutató
Jelentkezési határidő: 2020-02-20
OTKA posztdoktori kiválósági program
Státusz megnevezése: posztdoktor
Jelentkezési határidő: 2020-02-18
További hírek
Kisfilm a 70 éves Jogtudományi Intézetről
A hetvenéves évforduló alkalmából készült kisfilm a JTI rövid történetét, jelentőségét, kutatásait, mindennapjait mutatja be. Készítésében közreműködött Szilágyi Emese, Elek Judit, Rékasi János, Ződi Zsolt, valamint a Jogtudományi Intézet munkatársai. A Társadalomtudományi Kutatóközpont YouTube-csatornáján korábbi előadások és rendezvények is elérhetőek.
AZ ELTE ÁJK ad otthont az ELI 2020-as konferenciájának