Tartalom
Doktori viták, védések

Molnár Tamás: Alapelvek a közjegyzői nemperes eljárásokban

Call for papers

Konferenciafelhívás: EU Business Law through the lens of Digital Revolution. 2nd EU Business Law Forum (Győr)

Konferenciafelhívás: Ipar 4.0 – jogi-társadalmi-gazdasági kihívások és válaszok (KRE ÁJK)

Konferenciafelhívás: Régi és új kihívások a nemzetközi szerződési jogban (SZTE ÁJK)

Hungarian Yearbook of International Law and European Law

Central European Journal of Labour Law and Personnel Management

Habilitációk

Révész Béla: A titkosszolgálatok kutatásának helye az állam- és jogtudományok rendszerében

Nádas György: Felelősségi alakzatok a munkajogban és kapcsolatuk a polgári joggal

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

JTIBlog (2019/5.)

JTIBlog (2019/6.)

JTIBlog (2019/7.)

JTIBlog (2019/8.)

Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) (2018–2019/43–67.)

MTA Law Working Papers (2019/1.)

MTA Law Working Papers (2019/2.)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Az IJOTEN Nemzetközi magánjog rovatának első műhelyvitája

Vezér, demokrácia, politikatudomány. Konferencia a 60 éves Körösényi András tiszteletére

Műhelyvita Árendás Zsuzsanna és Hungler Sára „The Empty Shell of Social Dialogue – Case Study from Hungary” című tanulmányáról

Nigel Gould-Davies előadása: „Western sanctions and Russia’s future”

Konferencia: „Álom és valóság. Az emberi jogok teoretikus és gyakorlati megközelítésben”

Konferencia: „Sokféleség az egységben: Az öröklési rendelet alkalmazása Magyarországon innen és túl”

Kerekasztal-beszélgetés: „A második gazdaságtól a prekariátusig. Az informális gazdaság kutatásának módszertani dilemmái”

Konferencia a magyar adójog egyes gyakorlati kérdéseiről

IV. Wips (Workshop on Intellectual Property Law in Szeged)

Konferencia: „Régi és új kihívások a nemzetközi szerződési jogban”

Kötetbemutató konferencia: „Közigazgatási bíráskodás”

Kéziratvita: „Kisebbségi szervezetrendszerek strukturális és működési sajátosságai Közép-Európában”

Előadások az üzleti jog világáról. Konferencia a magyar adójog egyes gyakorlati kérdéseiről

Doktoranduszkonferencia 2019

Filmklub az Akadémián: 4 nap – Kádár János árulása

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

MTA Prémium posztdoktori kutatói program

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

Klebelsberg Kuno kutatási ösztöndíj

Doktori viták, védések
Molnár Tamás: Alapelvek a közjegyzői nemperes eljárásokban
Név: Molnár Tamás
Időpont: 2019-03-28 14:00
Helyszín: DE ÁJK (4028 Debrecen, Kassai út 26.) A/19.
Call for papers
Konferenciafelhívás: EU Business Law through the lens of Digital Revolution. 2nd EU Business Law Forum (Győr)

The Centre for European Studies (CES) of Faculty of Law and Political Sciences of the Széchenyi István University in cooperation with the SmartLaw Research group is proud to present a call for papers for the event “EU Business Law through the lens of Digital Revolution – 2 nd EU Business Law Forum”. The Forum is a part of the “Jean Monnet Module on EU Business Law” (EUBLAW) project funded by the European Commission’s Erasmus+ Programme in the Period of 2016–2019. The main aim of the conference is to discover the effects of IT-based technological revolution on the business environment in the European Union, particularly on the EU business law regulation.

Határidő: 2019-04-26
Konferenciafelhívás: Ipar 4.0 – jogi-társadalmi-gazdasági kihívások és válaszok (KRE ÁJK)
Határidő: 2019-04-10
Konferenciafelhívás: Régi és új kihívások a nemzetközi szerződési jogban (SZTE ÁJK)
Határidő: 2019-03-31
Hungarian Yearbook of International Law and European Law

The Editors of the Hungarian Yearbook of International Law and European Law are pleased to announce a call for papers for the forthcoming, 2019 (Vol. 7.) edition of the Yearbook in the following sections:
a) Articles focusing on the role of legal sciences and jurisprudence in responding to climate change and environmental challenges (“Thematic Part” section)
b) Articles, shorter Notes and Comments addressing general issues of international law and European law, focused on events, current developments, national and international jurisprudence linked to the years 2018 and 2019 („Developments in international law”, „Developments in European law”, „Forum”, „Hungarian State Practice” sections)
c) Reviews of books published in 2018 or 2019 („Review of Hungarian and International Scholarly Literature” section)
Deadline: Submissions, including a statement of affiliation (in the first footnote of the manuscript), brief abstract (up to 250 words), and confirmation of exclusive submission shall be sent by 31 May 2019, via e-mail: hungarianyearbook@gmail.com
Authors are encouraged to share their topics and ideas continuously with the Editors.
Language: The Yearbook publishes manuscripts in English.
Length Requirements: Articles should not exceed 60 000 characters (including spaces and footnotes). Shorter Notes, Comments and Book reviews (up to 3 pages) are also preferred.
Reference style: Articles should be submitted in conformity with the Hungarian Yearbook style guide provided by Eleven International Publishing. The Hungarian Yearbook style guide is available upon request at the e-mail address above, or here.  
Double Blind Peer Review: All manuscripts (excluding book reviews) submitted will be subject to double blind peer review.
Date of Publication: The Editors aim to publish Vol. 7. (2019) in December 2019 at the latest.
About the Hungarian Yearbook: The Hungarian Yearbook of International Law and European Law is published by Eleven International Publishing (the Hague) in printed and e-book form. The objective of the Yearbook is to provide a forum for legal discussion on actual developments of international and European law, and to examine cases, new legislation, events and jurisprudence related to Hungary and Central-Eastern Europe, and Hungarian (Central-Eastern European) legislation from an international law and European law perspective.
The previous editions of the Yearbook are available at the website of Eleven International Publishing

Határidő: 2019-05-31
Central European Journal of Labour Law and Personnel Management

The Central European Journal of Labour Law and Personnel Management is an open access scientific journal of the Labour Law Association, registered under No. ISSN 2644-4542 (e-version), ISSN 2644-4917 (print version) and DOI 10.33382. The journal is published twice a year, focusing on scientific submissions of high quality. The scientific journal welcomes scientific work related to the field of labour law, social security law, human resources, human resource management and related topics.
The journal was founded with a mission to develop a reliable platform and provide access to and invite scientific contributions and support scientific initiatives in the field of law and management. The main aim is to publish articles that will be interesting to both theoretically and practically oriented readers. Academicians and research scholars are invited to submit their novel contributions in the form of original manuscript which undergoes quality check before being approved for publication. As a reviewed scientific journal it has been published since 2018 by the Labour Law Association in Slovakia.
The Central European Journal of Labour Law and Personnel Management undertakes to observe and oversee the publication ethics and quality of published articles. Therefore, it is expected from the authors, editors, reviewers and publishers to obey the standards of ethical behaviour. There are original scientific high quality papers published in the journal in the following fields: labour law, social security law, human resources, human resource management and related topics. We accept papers, which have not been published earlier and have not been accepted for publication in other journals.
The authors take responsibility for the content and format of their papers (see attachment). It is the role of the Editorial Board to decide whether a submitted paper will be published in the journal or not. The Central European Journal of Labour Law and Personnel Management use Crossref and iThenticate software for plagiarism screening and verifies the paper originality. Papers are evaluated on the basis of their peer reviews, their scientific importance, as well as on the basis of their added value and quality. The journal is published twice a year. Publishing language: only English. The publishing is free of charge. For more information please visit our web page.
The next deadline is 15. April 2019.
The Editorial Board set a clear, yet challenging goal: to launch an internationally reputable journal that is on a high academic level. We believe that the Central European Journal of Labour Law and Personnel Management will become a reputable international scientific journal at home and abroad alike, and will spread the good name of the Labour Law Association.

Határidő: 2019-04-15
Habilitációk
Révész Béla: A titkosszolgálatok kutatásának helye az állam- és jogtudományok rendszerében
Név: Révész Béla
Időpont: 2019-04-04 12:00
Helyszín: SZTE ÁJTK (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Nádas György: Felelősségi alakzatok a munkajogban és kapcsolatuk a polgári joggal
Név: Nádas György
Időpont: 2019-04-08 13:00
Helyszín: DE ÁJK A/19. előadó (4028 Debrecen, Kassai út 26.)
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
JTIBlog (2019/5.)

Szontagh Veronika: Beszámoló az Emberi jogi enciklopédia kötetbemutató rendezvényéről

JTIBlog (2019/6.)

Paczolay Péter előadása az Emberi jogi enciklopédia kötetbemutató rendezvényén

JTIBlog (2019/7.)

Szalayné Sándor Erzsébet előadása az Emberi jogi enciklopédia kötetbemutató rendezvényén

JTIBlog (2019/8.)

Bárd Károly előadása az Emberi jogi enciklopédia kötetbemutató rendezvényén

Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) (2018–2019/43–67.)

[67] Családjog (Családjog rovat, rovatbevezető szócikk) – Hegedűs Andrea
[66] A közigazgatás szankciórendszere (Közigazgatási jog rovat) – Nagy Marianna
[65] Közigazgatási jogi norma (Közigazgatási jog rovat) – Nagy Marianna
[64] A házastársi lakáshasználat (Családjog rovat) – Reiderné Bánki Erika
[63] A közigazgatás funkciói és feladatai (Közigazgatási jog rovat) – Józsa Zoltán
[62] Közjegyzői nemperes eljárások (Polgári eljárásjog rovat) – Máté Viktor
[61] Különleges jogrend (Alkotmányjog rovat) – Till Szabolcs
[60] Közigazgatási eljárási jog (Közigazgatási jog rovat) – Boros Anita
[59] Közigazgatási jogalkotás (Közigazgatási jog rovat) – Árva Zsuzsanna
[58] A nemzetközi jog és a belső jog viszonya (Nemzetközi jog rovat) – Molnár Tamás
[57] A joggal való visszaélés (A magánjog általános része rovat) – Tercsák Tamás
[56] Közjegyzőség (Jogtörténet rovat) – Rokolya Gábor
[55] Hatalommegosztás (Alkotmányjog rovat) – Petrétei József
[54] Külföldiek és hontalanok (Alkotmányjog rovat) – Tóth Judit
[53] A házasság megszűnése (Családjog rovat) – Nagy Márta
[52] Az ókori zsidó jog (Jogtörténet rovat) – Jany János
[51] A mezopotámiai jog (Jogtörténet rovat) – Jany János
[50] Ügyészség (Jogtörténet rovat) – Nánási László
[49] A vállalkozáshoz való jog (Alkotmányjog rovat) – Fábián Ferenc
[48] Önálló szabályozó szerv (Alkotmányjog rovat) – Fazekas János
[47] A személyi szabadsághoz és biztonsághoz való jog (Alkotmányjog rovat)
[46] Nemzetközi szokásjog (Nemzetközi jog rovat) – Blutman László
[45] Házasság és család (Alkotmányjog rovat) – Csink Lóránt
[44] Rendészeti szervek (Alkotmányjog rovat) – Christián László
[43] Vallásszabadság (Alkotmányjog rovat) – Schanda Balázs

MTA Law Working Papers (2019/1.)

Kazsamér Katalin Enikő: A közigazgatási jogorvoslati rendszer és jogvédelem hatékonyságát elősegítő tényezők a változások mentén

MTA Law Working Papers (2019/2.)
Simon István: A magyar pénzügyi alkotmányjog átalakulása
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Az IJOTEN Nemzetközi magánjog rovatának első műhelyvitája

Téma: a „Dépeçage" szócikk vitája
Szerző: Palásti Gábor, egyetemi docens (KRE ÁJK, Riga Graduate School of Law)
Opponensek: Vékás Lajos akadémikus, professor emeritus (ELTE ÁJK); Bán Dániel egyetemi adjunktus (BCE GTK)
Moderátor: Menyhárd Attila, dékán, tanszékvezető egyetemi tanár, az IJOTEN egyik főszerkesztője

Időpont: 2019-03-27 15:30
Helyszín: PPKE JÁK Dékáni Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.)
Vezér, demokrácia, politikatudomány. Konferencia a 60 éves Körösényi András tiszteletére
Időpont: 2019-04-04 09:30
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) fszt. 11–12. terem
Műhelyvita Árendás Zsuzsanna és Hungler Sára „The Empty Shell of Social Dialogue – Case Study from Hungary” című tanulmányáról
Időpont: 2019-03-28 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Nigel Gould-Davies előadása: „Western sanctions and Russia’s future”
Időpont: 2019-04-11 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Konferencia: „Álom és valóság. Az emberi jogok teoretikus és gyakorlati megközelítésben”
Időpont: 2019-04-25 09:30
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari tanácsterem (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Konferencia: „Sokféleség az egységben: Az öröklési rendelet alkalmazása Magyarországon innen és túl”

Az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszéke és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara közös szervezésében – a GoInEU projekt keretében – 2019. április 12-én rendezik meg a „Sokféleség az egységben: Az öröklési rendelet alkalmazása Magyarországon innen és túl” című konferenciát.

Időpont: 2019-04-12 15:30
Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., I. emelet)
Kerekasztal-beszélgetés: „A második gazdaságtól a prekariátusig. Az informális gazdaság kutatásának módszertani dilemmái”
Időpont: 2019-03-28 13:30
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Konferencia a magyar adójog egyes gyakorlati kérdéseiről
Időpont: 2019-04-04 14:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari társalgó (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.) III. emelet
IV. Wips (Workshop on Intellectual Property Law in Szeged)
Időpont: 2019-05-10 10:00
Helyszín: SZTE ÁJTK (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Konferencia: „Régi és új kihívások a nemzetközi szerződési jogban”
Időpont: 2019-05-31 09:00
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) fszt. 5.
Kötetbemutató konferencia: „Közigazgatási bíráskodás”
Időpont: 2019-04-01 16:00
Helyszín: NKE ÁKK Oktatási Központ (1083 Budapest, Üllői út 82.) V. emelet 510.
Kéziratvita: „Kisebbségi szervezetrendszerek strukturális és működési sajátosságai Közép-Európában”
Időpont: 2019-03-26 14:30
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza Kisebbségkutató Intézet (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T épületszárny I. emelet
Előadások az üzleti jog világáról. Konferencia a magyar adójog egyes gyakorlati kérdéseiről
Időpont: 2019-04-04 14:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari Társalgó (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Doktoranduszkonferencia 2019
Időpont: 2019-05-31 10:00
Helyszín: DE ÁJK Kari tanácsterem (4028 Debrecen, Kassai út 26.) C/14.
Filmklub az Akadémián: 4 nap – Kádár János árulása
Időpont: 2019-04-15 17:30
Helyszín: MTA Székház, Díszterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
MTA Prémium posztdoktori kutatói program
Státusz megnevezése: posztdoktor
Jelentkezési határidő: 2019-04-11
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
Státusz megnevezése: posztdoktor/predoktor
Jelentkezési határidő: 2019-03-28
Klebelsberg Kuno kutatási ösztöndíj
Jelentkezési határidő: 2019-03-29