Tartalom
Doktori viták, védések

Fazekasné Pál Emese: A törvényesség biztosítása a közigazgatásban, különös tekintettel a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére

Call for papers

„EU Business Law through the lens of Digital Revolution” (2nd EU Business Law Forum, Győr)

Habilitációk

Kirs Eszter: Az ICTY által létrehozott bűnszervezeti felelősségi koncepció az egyéni büntetőjogi felelősség fényében

Barta Judit: A tervezési szerződés joggyakorlati és főbb dogmatikai kérdései

Heinerné Barzó Tímea: Az orvosi tevékenységgel összefüggő felelősségi kérdések

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Közjogi Szemle (2019/1.)

JTIBlog (2019/10.)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Antonia Baraggia előadása: „The principle of conditionality in the EU: a controversial tool of governance”

Wolfgang Merkel előadása: „The Crisis of Democracy – an Invention?”

Az IJOTEN Alkotmányjog rovatának ötödik műhelyvitája

Nemzetközi workshop: „A kisebbségkutató intézetek Közép-Európában tegnap és ma”

Jennifer McCoy előadása: „Pernicious Polarization”

Konferencia: „Álom és valóság. Az emberi jogok teoretikus és gyakorlati megközelítésben”

Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019

Polgári Jogot Oktatók XXV. Országos Találkozója

A Magánjogot Oktatók Egyesületének X. éves rendes konferenciája

A Pécsi Akadémiai Bizottság Bűnügyi Tudományok Munkabizottságának ülése: „A gyógyszerbiztonság váratlan kihívása: a gyógyszerhamisítás”

„The Demise of Constitutionalism: Constitutional Courts and Resilience”

Conference: „Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2019 Cyber Security and eGovernment”

Konferencia: „Társaságok és vállalatok – jog és közgazdaságtan”

Conference of the Ereky Public Law Research Center: „Evaluation of Legislation: European and National Perspectives”

Iparjogvédelmi konferencia

Workshop: „Az új büntetőeljárási törvény első éve az elmélet és a gyakorlat tükrében”

„Schultheisz 120” emlékkonferencia

IV. Wips (Workshop on Intellectual Property Law in Szeged)

Konferencia: „Régi és új kihívások a nemzetközi szerződési jogban”

„Legislatures and Laws in Europe. Conference on the Day of Parliamentarism”

További hírek

The Business and Human Rights Summer School (Róma, 2019. június 24–28.)

Doktori viták, védések
Fazekasné Pál Emese: A törvényesség biztosítása a közigazgatásban, különös tekintettel a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére
Témavezető: Fábián Adrián
Név: Fazekasné Pál Emese
Időpont: 2019-05-10 10:00
Helyszín: PTE ÁJK
Call for papers
„EU Business Law through the lens of Digital Revolution” (2nd EU Business Law Forum, Győr)

The Centre for European Studies (CES) of Faculty of Law and Political Sciences of the Széchenyi István University in cooperation with the SmartLaw Research group is proud to present a call for papers for the event “EU Business Law through the lens of Digital Revolution – 2 nd EU Business Law Forum”. The Forum is a part of the “Jean Monnet Module on EU Business Law” (EUBLAW) project funded by the European Commission’s Erasmus+ Programme in the Period of 2016–2019. The main aim of the conference is to discover the effects of IT-based technological revolution on the business environment in the European Union, particularly on the EU business law regulation.

Határidő: 2019-04-26
Habilitációk
Kirs Eszter: Az ICTY által létrehozott bűnszervezeti felelősségi koncepció az egyéni büntetőjogi felelősség fényében
Név: Kirs Eszter
Időpont: 2019-05-31 12:15
Helyszín: Miskolci Egyetem XX. előadó, A/6. épület fsz.
Barta Judit: A tervezési szerződés joggyakorlati és főbb dogmatikai kérdései
Név: Barta Judit
Időpont: 2019-05-10 14:15
Helyszín: Miskolci Egyetem A/6. épület fsz. 31. ÁJK kari tanácsterem
Heinerné Barzó Tímea: Az orvosi tevékenységgel összefüggő felelősségi kérdések
Név: Heinerné Barzó Tímea
Időpont: 2019-05-10 10:45
Helyszín: Miskolci Egyetem A/6. épület fsz. 31. ÁJK kari tanácsterem, 2019. V. 10. 10:45
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Közjogi Szemle (2019/1.)

SZENTE Zoltán: A 2011. évi Alaptörvény és a történeti alkotmány összekapcsolásának mítosza
GAJDUSCHEK György: Közigazgatás és politika
CHRONOWSKI Nóra – VINCZE Attila: Népszavazások uniós ügyekben és a magyar gyakorlat
AMBRUS István: A panaszok és a közérdekű bejelentések hazai szabályozásának történeti fejlődése
HALÁSZ Iván: Az „adventi bíróság” „pünkösdi bíráskodása.” Az első csehszlovák alkotmánybíróság összetétele és működési sajátosságai (1920–1939)
VASTAGH Pál: Egy „idegen test” a szocialista államszervezetben. Adalékok az Alkotmányjogi Tanács létrejöttének történetéhez
ZACCARIA Márton Leó: A 91/533/EGK irányelv reformja – elméleti megfontolások és európai bírósági tanulságok
ZSUGYÓ Virág: „Örökkévalósági klauzula” működésben – a német alkotmánybíróság gyakorlata
MANHERTZ Tamás István: A törvények előzetes normakontrollja
CSÉFFAI Attila Csaba: Alkotmányos igazságügyi szakértés
HALÁSZ Iván: A szlovák Alkotmánybíróság határozata az alkotmány materiális magváról
KÁNTÁS Péter: Adalékok a közszolgáltatás fogalmához és teljesítményéhez

JTIBlog (2019/10.)
Kertész Gábor: Az ismétlődő szülés „veszélyének” kezeléséről
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Antonia Baraggia előadása: „The principle of conditionality in the EU: a controversial tool of governance”
Időpont: 2019-04-26 16:00
Helyszín: ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., 309.)
Wolfgang Merkel előadása: „The Crisis of Democracy – an Invention?”
Időpont: 2019-04-29 17:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. fszt.)
Az IJOTEN Alkotmányjog rovatának ötödik műhelyvitája
Időpont: 2019-05-02 10:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)
Nemzetközi workshop: „A kisebbségkutató intézetek Közép-Európában tegnap és ma”
Időpont: 2019-05-03 14:00
Helyszín: MTA Vendégház, 1014 Budapest, Országház u. 21.
Jennifer McCoy előadása: „Pernicious Polarization”
Időpont: 2019-04-25 15:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza PTI Körtárgyaló (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.) T.2.28. (T épületszárny, 2. emelet 28.)
Konferencia: „Álom és valóság. Az emberi jogok teoretikus és gyakorlati megközelítésben”
Időpont: 2019-04-25 09:30
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari tanácsterem (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019
Időpont: 2019-04-25 08:30
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (4028 Debrecen, Kassai út 26.) A/19.
Polgári Jogot Oktatók XXV. Országos Találkozója
Időpont: 2019-05-30 09:30
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
A Magánjogot Oktatók Egyesületének X. éves rendes konferenciája
Időpont: 2019-05-31 09:00
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
A Pécsi Akadémiai Bizottság Bűnügyi Tudományok Munkabizottságának ülése: „A gyógyszerbiztonság váratlan kihívása: a gyógyszerhamisítás”

Vitaindító előadás: Nagy Zoltán (a PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék docense, az NKE Kíberbűnözés Elleni Tanszék vezetője): „A gyógyszerhamisítás büntetőjogi vetületei”
Társelőadók: Botz Lajos (a PTE Gyógyszerésztudományi Kar és Klinikai Központ Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár egyetemi tanára, intézetigazgató): „Gyógyszer- és betegbiztonsági kockázatok és garanciák a gyógyszerhamisításokkal szemben”
Fittler András (a PTE Gyógyszerésztudományi Kar docense, általános és oktatási dékánhelyettes): „A gyógyszerhamisítások kiemelt színtere: az internetes forgalmazás” 

Időpont: 2019-04-29 17:00
Helyszín: PAB Székház (7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.)
„The Demise of Constitutionalism: Constitutional Courts and Resilience”

Moderator: Prof. Renata Uitz, CEU
Panelists: Prof. Susanne Baer, Judge, German Constitutional Court
Prof.(em) Alexander Blankenagel, Berlin
Prof. Andras Sajo, Vice-President (ret.) European Court of Human Rights
Dr Olga Sidorovich, Director, Institute for Law and Public Policy, Moscow
Abstract: Constitutional courts are the first target of illiberal forces after having obtained power. This panel will consider to what extent judges can resist the pressure coming from the political branches of power, before a new personal formation of government loyalists takes over and what are the applicable ethical and professional standards. Further, the panel of experts will also address the issue to what extent the professional judicial ethics can work once the new judges are in power. The “domestication” of constitutional courts may have international repercussions and it is possible that the standards applied in still robust democracies may undergo change. Finally, the participants will debate possible strategists for litigants and NGOs.

Időpont: 2019-04-29 15:30
Conference: „Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2019 Cyber Security and eGovernment”
Időpont: 2019-05-02 09:30
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület
Konferencia: „Társaságok és vállalatok – jog és közgazdaságtan”
Időpont: 2019-04-26 09:30
Helyszín: PPKE JÁK (Budapest, Szentkirályi u. 28–30.)
Conference of the Ereky Public Law Research Center: „Evaluation of Legislation: European and National Perspectives”
Időpont: 2019-05-03 10:00
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál pápa terem (Budapest, Szentkirályi u. 28–30.)
Iparjogvédelmi konferencia
Időpont: 2019-05-09 09:00
Helyszín: Zamárdi, Hotel Wellamarin
Workshop: „Az új büntetőeljárási törvény első éve az elmélet és a gyakorlat tükrében”
Időpont: 2019-05-15 10:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari tanácsterem (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
„Schultheisz 120” emlékkonferencia
Időpont: 2019-05-24 09:30
Helyszín: A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának Székháza (6720 Szeged, Somogyi u. 7.) I. emelet 103–104.
IV. Wips (Workshop on Intellectual Property Law in Szeged)
Időpont: 2019-05-10 10:00
Helyszín: SZTE ÁJTK (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Konferencia: „Régi és új kihívások a nemzetközi szerződési jogban”
Időpont: 2019-05-31 09:00
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) fsz. 5.
„Legislatures and Laws in Europe. Conference on the Day of Parliamentarism”
Időpont: 2019-05-02 09:00
Helyszín: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Budapest, Nádor utca 22.
További hírek
The Business and Human Rights Summer School (Róma, 2019. június 24–28.)

The Business and Human Rights Summer School (June 24-28, 2019) APPLICATION AVAILABLE ON
THE COURSE: The Business and Human Rights Summer School addresses the main challenges of rising economic globalization, particularly within the context of business and human rights through issues such as: the role and obligations of States, the recent and emerging human rights-related legislation regulating corporate activities worldwide, and the access to effective remedies for victims of corporate-related human rights abuses. The program provides participants with up-to-date insights into the business and human rights international debate from a variety of legal, regulatory, and policy perspectives. In line with the polycentric structure of the UN Guiding Principles, the Summer School is organized around three Modules concerning, respectively, the State duty to protect human rights (I), the corporate responsibility to respect human rights (II) and the victims’ access to remedy (III). The Business and Human Rights Summer School aspires to provide academics, NGO workers, lawyers, CSR experts and other practitioners with a comprehensive overview and knowledge of the legal mechanisms and tools applicable in the field of business and human rights while keeping up with current relevant developments at national, regional and international level. The Summer School received the endorsement of the Inter-Ministerial Committee on Human Rights (CIDU).
SCIENTIFIC DIRECTORS: Angelica Bonfanti, University of Milan ‘La Statale’; Marta Bordignon, Human Rights International Corner (HRIC); Marco Fasciglione, Institute for Research on Innovation and Services for Development, National Research Council of Italy; Chiara Macchi, Sant’Anna School of Advanced Studies.
CONFIRMED LECTURERS: ADDO M., AUNGESTEIN D., BERNAZ N., BRIGHT C., CERNIC J., LEADER D., MCCORQUODALE R., PETRI F., PINTO DE ALBUQUERQUE P., RYNGAERT C., VAN HO T.
ABOUT TEMPLE UNIVERSITY ROME: Since 1966 Temple University Rome has proudly been housed in the stately Villa Caproni, a building along the banks of the Tiber River, just north of Piazza del Popolo. As a satellite campus of Temple University in Philadelphia, PA, Temple University Rome has evolved into one of the longest-standing and most prestigious American study abroad programs in Italy.
FEES AND DEADLINES: Early bird registration fee: € 550,00 by March 15th F ull fee: € 650,00 (after March 15 th ) All applications due by April 25 th