Tartalom
Doktori viták, védések

Zsugyó Virág: Az alkotmánymódosítások bírói felülvizsgálata

Baranyai Gábor: European water law and hydropolitics: an inquiry into the resilience of transboundary water governance in the European Union

Call for papers

Conference: „Judicial Ideology under Empirical Scrutiny” (2019. szeptember 16., Nova Univerza, Ljubljana)

Habilitációk

Bodnár Eszter: Bíróságok nyilvánossága a 21. században

Köbel Szilvia: A vallásgyakorlás jogi keretei és érvényesülésük az államszocializmusban

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA Law Working Papers (2019/4.)

JTIBlog (2019/11.)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Konferencia: „15 éve az Európai Unióban – jogharmonizáció”

FameLab 2019 döntő

Rudolf Welser díszdoktori előadása: „Die Bedeutung des österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches für Europa”

III. Fiatal Kutatók Fóruma az MTA-n. A fiatal kutatók hazai karriertámogatása – pályázati rendszerek és ösztöndíjak jelentősége a kutatói életpályán

Rozsnyai Krisztina előadása: „A közigazgatási perrendtartás alkalmazásának első tapasztalatai”

Konferencia: „Az új büntetőeljárási törvény első tapasztalatai a gazdasági bűncselekmények felderítése és bizonyítása kapcsán”

A Jogtudomány Napja 2019 (ELTE ÁJK)

Workshop: „Az új büntetőeljárási törvény első éve az elmélet és a gyakorlat tükrében”

„Schultheisz 120” emlékkonferencia

IV. Wips (Workshop on Intellectual Property Law in Szeged)

Konferencia: „Régi és új kihívások a nemzetközi szerződési jogban”

Presentation: „The international obligation of non-recognition as a norm of transnational foreign relations law”

További hírek

Emlékhelyek Napja 2019

Világbajnokok az ELTE joghallgatói

MTA–ELTE kutatócsoport alakul az ELTE ÁJK-n

Ismét a világ legjobb tizenhat csapata között az ELTE ÁJK médiajogászai

Doktori viták, védések
Zsugyó Virág: Az alkotmánymódosítások bírói felülvizsgálata
Témavezető: Tóth Gábor Attila
Név: Zsugyó Virág
Időpont: 2019-05-17 13:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (4028 Debrecen, Kassai út 26.) C/14.
Baranyai Gábor: European water law and hydropolitics: an inquiry into the resilience of transboundary water governance in the European Union
Témavezető: Szabó Marcel
Név: Baranyai Gábor
Időpont: 2019-05-27 10:00
Helyszín: PPKE JÁK Dékáni Tanácsterem
Call for papers
Conference: „Judicial Ideology under Empirical Scrutiny” (2019. szeptember 16., Nova Univerza, Ljubljana)
Határidő: 2019-05-17
Habilitációk
Bodnár Eszter: Bíróságok nyilvánossága a 21. században
Név: Bodnár Eszter
Időpont: 2019-05-06 12:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.), 2019. V. 06. 12:00
Köbel Szilvia: A vallásgyakorlás jogi keretei és érvényesülésük az államszocializmusban
Név: Köbel Szilvia
Időpont: 2019-05-10 12:00
Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (1042 Budapest, Viola utca 2–4.) Kari Tanácsterem (mfszt.10.)
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA Law Working Papers (2019/4.)
Ziegler Dezső Tamás: Az akadémiai szabadság elvének közvetlen alkalmazhatósága az EU jogában
JTIBlog (2019/11.)
Veress Emőd: Dr. Farkas Mózesről és a Dermata Művekről, jogtörténeti kontextusban
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Konferencia: „15 éve az Európai Unióban – jogharmonizáció”
Időpont: 2019-05-16 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
FameLab 2019 döntő

„A FameLab a világ egyik vezető tudománykommunikációs versenye. Célja, hogy megtalálja a tudomány új arcait – azokat az embereket, akik a 21. század közönségének inspirálóan és izgalmasan tudnak beszélni fontos témákról. Mert a tudomány mindenkit érint, csak sokszor nem vesszük észre. A versenyzőknek három percük van, hogy meggyőzzék a zsűrit és a közönséget előadásukkal, amelyben a tartalom, a közérthetőség és a személyes karizma is számít.”

Időpont: 2019-05-13 17:00
Helyszín: MTA Székház, Díszterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)
Rudolf Welser díszdoktori előadása: „Die Bedeutung des österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches für Europa”
Időpont: 2019-05-09 16:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. fszt.)
III. Fiatal Kutatók Fóruma az MTA-n. A fiatal kutatók hazai karriertámogatása – pályázati rendszerek és ösztöndíjak jelentősége a kutatói életpályán
Időpont: 2019-05-08 10:30
Helyszín: MTA Székház, Kisterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)
Rozsnyai Krisztina előadása: „A közigazgatási perrendtartás alkalmazásának első tapasztalatai”
Időpont: 2019-05-09 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Konferencia: „Az új büntetőeljárási törvény első tapasztalatai a gazdasági bűncselekmények felderítése és bizonyítása kapcsán”
Időpont: 2019-05-10 08:30
Helyszín: Magyarországi Református Egyház Zsinati díszterem (1146 Budapest, Abonyi u. 21.)
A Jogtudomány Napja 2019 (ELTE ÁJK)
Időpont: 2019-05-13 14:00
Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. I. em.)
Workshop: „Az új büntetőeljárási törvény első éve az elmélet és a gyakorlat tükrében”
Időpont: 2019-05-15 10:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari tanácsterem (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
„Schultheisz 120” emlékkonferencia
Időpont: 2019-05-24 09:30
Helyszín: A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának Székháza (6720 Szeged, Somogyi u. 7.) I. emelet 103–104.
IV. Wips (Workshop on Intellectual Property Law in Szeged)
Időpont: 2019-05-10 10:00
Helyszín: SZTE ÁJTK (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Konferencia: „Régi és új kihívások a nemzetközi szerződési jogban”
Időpont: 2019-05-31 09:00
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) fsz. 5.
Presentation: „The international obligation of non-recognition as a norm of transnational foreign relations law”

Valentina Azarova (Manchester International Law Centre, University of Manchester; Bard College Berlin) és Antal Berkes (University of Pretoria)

Időpont: 2019-05-16 14:00
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28–30.) 1. em. 113.
További hírek
Emlékhelyek Napja 2019

Tárlatvezetések és előadások az MTA Székházában:
A tudomány templomának építéstörténete
A „Ferencz József tér” és a palota
A Díszteremtől a bizottsági termeken át a Felolvasóteremig

További helyszínek és programok: http://emlekhelyeknapja.hu/

Világbajnokok az ELTE joghallgatói

2019. április 6-án, a helyi idő szerint 14 órakor kezdődő washingtoni döntőben az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar joghallgatói az amerikai Columbia Egyetem csapatát maguk mögé utasítva első helyet szereztek a legnevesebb nemzetközi perbeszédversenyen. A Bazsó Gábor, Buda Zolta, Koncsik Marcell, Szép Vanessza joghallgatókból álló ELTE Jessup Team a világ mintegy 120 országának 680 csapata közül jutott be a Washington DC-ben rendezett Philip C. Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédverseny nemzetközi döntőjébe. A csapat felkészítői: Kajtár Gábor és Sulyok Katalin, az ELTE ÁJK oktatói és Pap Dániel, az Emberi Jogok Európai Bíróságának jogásza.

MTA–ELTE kutatócsoport alakul az ELTE ÁJK-n

Az ELTE ÁJK-n az országban egyedüliként alakulhat jogász kutatócsoport a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatócsoportok létrehozására 2018-ban kiírt pályázat eredményeként. „A szuverenitás változatai a 19–20. század magyar jogfejlődésében” elnevezésű kutatási témával a kutatócsoport bekerült az Eötvös Loránd Tudományegyetem hét új vagy korábban már támogatott kutatócsoportja közé, melyek 2019 júliusától kezdhetik meg a munkát. Az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéken jött létre, a pályázó Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár.

Ismét a világ legjobb tizenhat csapata között az ELTE ÁJK médiajogászai

A 2018/2019-es tanévben immár negyedik alkalommal mérette meg magát az ELTE ÁJK csapata a legnevesebb médiajogi és szólásszabadsági nemzetközi perbeszédmondó versenyen, a Monroe E. Price Media Law Moot Court Competitionön. Az oxfordi világdöntőn 2019 áprilisában ismét a világ legjobb tizenhat csapata közé jutott az ELTE ÁJK csapata a több mint 350 jogi egyetem részvételével zajló versenyen. Az egyéni teljesítményeket tekintve Tatár Attila a 10. helyen végzett a Best Oralist kategóriában.