Tartalom
Doktori viták, védések

Sümegi Zsuzsa: A posztmodern társadalom konfliktusai és a resztoratív igazságszolgáltatás. A büntetőjogi mediáció gyakorlata Magyarországon

Ámán Ildikó: A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre. Fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből

Gyurita Rita: A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete

Várnay Ernő: MTA doktori értekezés: „A kötelezettségszegési eljárások jogiasodása az Európai Unióban”

Call for papers

Konferenciafelhívás: Érvénytelenség és hatálytalanság a polgári jogban (Miskolc, 2020. június 4–5.)

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA Law Working Papers (2020/1.)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Konferencia: „Válság és paradigmaváltás”

Szente Zoltán előadása a náci hatalomátvétel alkotmányosságáról és a nemzetiszocialista jogtudományról

Konferencia: „Women in Science”

Konferencia: „A jog többrétegűségének elmélete”

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Moór Gyula tudományos pályázat: „Digitális Jólét Program (DJP) – áttörés a digitális fejlesztésekben”

AURUM Mentorprogram

Posztdoktori állások (University of Salzburg)

További hírek

Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) új kiadója ez évtől a HVG-ORAC

Doktori viták, védések
Sümegi Zsuzsa: A posztmodern társadalom konfliktusai és a resztoratív igazságszolgáltatás. A büntetőjogi mediáció gyakorlata Magyarországon

Témavezető: Gönczöl Katalin

Név: Sümegi Zsuzsa
Időpont: 2020-01-13 10:00
Helyszín: ELTE ÁJK
Ámán Ildikó: A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre. Fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből
Témavezető: Antal Tamás
Név: Ámán Ildikó
Időpont: 2020-01-17 11:30
Helyszín: MTA SZAB Székház (Szeged, Somogyi u. 7.) I.110.
Gyurita Rita: A helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete
Témavezető: Verebélyi Imre
Név: Gyurita Rita
Időpont: 2020-01-23 13:30
Helyszín: Széchenyi István Egyetem ÁJK (9026 Győr, Áldozat utca 12.) Deák-terem
Várnay Ernő: MTA doktori értekezés: „A kötelezettségszegési eljárások jogiasodása az Európai Unióban”
Név: Várnay Ernő
Időpont: 2020-01-13 11:00
Helyszín: MTA Székház Felolvasóterem (Budapest, Széchenyi István tér 9.)
Call for papers
Konferenciafelhívás: Érvénytelenség és hatálytalanság a polgári jogban (Miskolc, 2020. június 4–5.)
Határidő: 2020-01-31
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA Law Working Papers (2020/1.)
Ignácz György: A büntetéskiszabási gyakorlatra irányuló empirikus kutatások elmélete és módszertana
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Konferencia: „Válság és paradigmaváltás”
Időpont: 2020-01-24 09:00
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál pápa terem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28–30.)
Szente Zoltán előadása a náci hatalomátvétel alkotmányosságáról és a nemzetiszocialista jogtudományról
Időpont: 2020-02-27 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Konferencia: „Women in Science”
Időpont: 2020-02-11 11:00
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (Pécs, Ifjúság útja 20.)
Konferencia: „A jog többrétegűségének elmélete”
Időpont: 2020-01-24 09:00
Helyszín: KRE ÁJK Kari Tanácsterem (1042 Budapest Viola u. 2–4.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Moór Gyula tudományos pályázat: „Digitális Jólét Program (DJP) – áttörés a digitális fejlesztésekben”
Státusz megnevezése: joghallgató
Jelentkezési határidő: 2020-02-28
AURUM Mentorprogram
Az AURUM Alapítvány pályázatot hirdet joghallgatók számára mentorképzésben való részvételre, valamint nemzetközi perbeszédversenyre készülő csapatok részére, a felkészülés költségeinek finanszírozására. A mentorképzés keretében tehetséges magyar joghallgatók egy általuk választott jogi terület kiválóságaitól kapnak személyre szabott szakmai tanácsokat egy tanéven keresztül. A perbeszédprogram célja a nemzetközi perbeszédversenyeken magyarországi egyetemet képviselő csapatok anyagi támogatása.
Státusz megnevezése: joghallgató
Jelentkezési határidő: 2020-02-15
Posztdoktori állások (University of Salzburg)
Státusz megnevezése: posztdoktor
Jelentkezési határidő: 2020-01-29
További hírek
Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) új kiadója ez évtől a HVG-ORAC