Tartalom
Doktori viták, védések

Kozák Henriett: A gyermek jogellenes elvitelének polgári jogi és nemzetközi magánjogi vonatkozásai az ítélkezési gyakorlat tükrében

Domán Ildikó Auguszta: A beszámítási képesség a büntethetőségi akadályok rendszerében

Sabjanics István: A terrorizmus hatásai és megjelenése a demokratikus jogrendben

Patay Tünde: A bevándorlás és a bevándorláspolitika vizsgálata a kormányzati szintek mentén – Ausztria tanulságai

Call for papers

Konferenciafelhívás: „Nemzetközi tapasztalatok, elvárások és együttműködés a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos fellépés terén” (Budapest, 2020. április 7.)

Konferenciafelhívás: „Munkajog a XXI. században” (Kolozsvár, 2020. április 24.)

Konferenciafelhívás: „Tudománykommunikáció 2.0” (BCE, 2020. május 8.)

Konferenciafelhívás: „Község, falu, urbanizált táj Erdélyben és Európában” (Gyergyóremete, 2020. április 22–25.)

Konferenciafelhívás: „Érvénytelenség és hatálytalanság a polgári jogban” (Miskolc, 2020. június 4–5.)

Habilitációk

Madai Sándor: Az idősek és fogyatékkal élők fokozott büntetőjogi védelmének jogpolitikai hátteréről

Marton Péter: The 2011 armed intervention in Libya: A Foreign Policy Analysis (FPA) perspective

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

ELTE Law Journal (2018/2.)

Kártérítési és Biztosítási Jog (2019/2.)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Konferencia: „Az 1868. évi nemzetiségi törvény”

Tudományos ülés: „Adózás és innováció”

Konferencia: „10 éves a fogyasztói hitelezésről szóló törvény”

Konferencia: „Women in Science”

Tudománykommunikációs workshop

Színházi előadás az ELTE ÁJK-n: „Egy nap az örökkévalóságból”

Szente Zoltán előadása a náci hatalomátvétel alkotmányosságáról és a nemzetiszocialista jogtudományról

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Az Alkotmánybíróság és a Konrad-Adenauer-Stiftung ösztöndíjpályázata jogászoknak

Szakmai gyakorlati lehetőség a Külügyi és Külgazdasági Intézetben egyetemistáknak

Moór Gyula tudományos pályázat: „Digitális Jólét Program (DJP) – áttörés a digitális fejlesztésekben”

AURUM Mentorprogram

Doktori viták, védések
Kozák Henriett: A gyermek jogellenes elvitelének polgári jogi és nemzetközi magánjogi vonatkozásai az ítélkezési gyakorlat tükrében

Témavezető: Szeibert Orsolya

Név: Kozák Henriett
Időpont: 2020-02-07 14:00
Helyszín: ELTE ÁJK
Domán Ildikó Auguszta: A beszámítási képesség a büntethetőségi akadályok rendszerében
Témavezető: Belovics Ervin, Polt Péter
Név: Domán Ildikó Auguszta
Időpont: 2020-02-13 10:00
Helyszín: PPKE JÁK Dékáni Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28–30.)
Sabjanics István: A terrorizmus hatásai és megjelenése a demokratikus jogrendben
Témavezető: Varga Zs. András
Név: Sabjanics István
Időpont: 2020-02-26 12:30
Helyszín: PPKE JÁK Dékáni Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28–30.)
Patay Tünde: A bevándorlás és a bevándorláspolitika vizsgálata a kormányzati szintek mentén – Ausztria tanulságai
Témavezető: Hardi Tamás
Név: Patay Tünde
Időpont: 2020-02-13 11:00
Helyszín: KRTK Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály Konferenciaterem (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 10.)
Call for papers
Konferenciafelhívás: „Nemzetközi tapasztalatok, elvárások és együttműködés a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos fellépés terén” (Budapest, 2020. április 7.)

A gyűlölet-bűncselekmények elleni büntetőjogi küzdelem és a kisebbségvédelem társadalmi feltételei MTA–ELTE Lendület SPECTRA Kutatócsoport a Budapesti Corvinus Egyetemmel együttműködve „Nemzetközi tapasztalatok, elvárások és együttműködés a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos fellépés terén” címmel konferenciát szervez 2020. árprilis 7-én (kedden) Budapesten. A konferencia célja, hogy fórumot teremtsen az akadémiai és szakértői diskurzusra a nemzetközi és regionális szintű tapasztalatokról, a gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni hatékony fellépés nehézségeiről és azokról a kezdeményezésekről, melyek annak elősegítését célozzák.

Határidő: 2020-02-15
Konferenciafelhívás: „Munkajog a XXI. században” (Kolozsvár, 2020. április 24.)
Határidő: 2020-02-20
Konferenciafelhívás: „Tudománykommunikáció 2.0” (BCE, 2020. május 8.)
Határidő: 2020-01-31
Konferenciafelhívás: „Község, falu, urbanizált táj Erdélyben és Európában” (Gyergyóremete, 2020. április 22–25.)
Határidő: 2020-02-20
Konferenciafelhívás: „Érvénytelenség és hatálytalanság a polgári jogban” (Miskolc, 2020. június 4–5.)
Határidő: 2020-01-31
Habilitációk
Madai Sándor: Az idősek és fogyatékkal élők fokozott büntetőjogi védelmének jogpolitikai hátteréről
Név: Madai Sándor
Időpont: 2020-02-14 11:30
Helyszín: DE ÁJK Kari Tanácsterem (4028 Debrecen, Kassai út 26.)
Marton Péter: The 2011 armed intervention in Libya: A Foreign Policy Analysis (FPA) perspective
Név: Marton Péter
Időpont: 2020-02-21 13:00
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem (Közraktár u. 4–6.) VI. emelet C664.
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
ELTE Law Journal (2018/2.)

Immár online is elérhető az ELTE Law Journal 2018/2. száma, amely az EU-csatlakozás 15. évfordulóját köszönti.

Kártérítési és Biztosítási Jog (2019/2.)

„Az AIDA Biztosítási Jogi Egyesület a Kártérítési és Biztosítási Jog című folyóirat útjára bocsátásával pótolni szeretné a magyar szaksajtó egy hiányosságát. Noha a kártérítési és vele összefüggésben a biztosítási jog a magán- és közjog sokakat érintő és foglalkoztató területe, a jogásztársadalomnak eddig nélkülöznie kellett egy, a gyakorlatra fókuszáló, de elméletileg is igényes, rendszeresen megjelenő kiadványt. Nem gondoljuk, hogy a folyóirat beindításával a témát túlértékelnénk, hiszen ezeknek a kérdéseknek szerte a világon hatalmas irodalma van, kutatásukra intézeteket hoztak létre, kiadványok és konferenciák sorozatát szentelik a témának. A negyedévente megjelenő folyóirat célja, hogy a kártérítési jog és a biztosítási jog területén megújult kódexeinkre és a gyakran változó jogszabályi környezetre, valamint az uniós jogi fejleményekre tekintettel fórumot biztosítson a szakmai vitának. A Szerkesztőbizottság arra biztatja mind a jogalkalmazók, mind a tudomány képviselőit, hogy kezdeményezzenek vitát, fejtsék ki szakmai álláspontjukat és osszák meg saját gyakorlati tapasztalataikat. Jelentős segítség lenne a Szerkesztőbizottság számára minden olyan, az olvasóinktól érkező információ is, amely a kártérítési jog és a biztosítási jog területét érintő érdekes ítéletekre, fejleményekre, eseményekre hívja fel a figyelmet. Örömmel tájékoztatjuk a kollégákat, hogy 2019 decemberében jelent meg a folyóirat második száma. A KJB weboldalán értesítést is lehet kérni a következő lapszámok megjelenéséről e-mail cím megadásával.
A Szerkesztőbizottság”

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Konferencia: „Az 1868. évi nemzetiségi törvény”
Időpont: 2020-02-21 10:00
Helyszín: Sapientia EMTE JTI (Kolozsvár, Tordai út 4.)
Tudományos ülés: „Adózás és innováció”

Szilovics Csaba (egyetemi tanár, PTE Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi és Gazdasági Jogi Tanszék): „Innováció az adózásban”
Varga Attila (DSc, az MTA levelező tagja; egyetemi tanár, PTE Közgazdaságtudományi Kar Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet; igazgató, Regionális Innováció- és Vállalkozáskutató Központ): „Innováció alapú regionális gazdasági fejlesztések”
A téma interdiszciplináris jellegére tekintettel várjuk az összes tudományág (egyetemi kar) oktatóit, kutatóit, az érdeklődő jogalkalmazókat.

Időpont: 2020-04-06 17:00
Helyszín: MTA PAB Székház (7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.)
Konferencia: „10 éves a fogyasztói hitelezésről szóló törvény”
Időpont: 2020-03-12 12:30
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál pápa terem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28–30.)
Konferencia: „Women in Science”
Időpont: 2020-02-11 11:00
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont (Pécs, Ifjúság útja 20.)
Tudománykommunikációs workshop
Időpont: 2020-02-05 10:30
Helyszín: MTA Székház Kisterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)
Színházi előadás az ELTE ÁJK-n: „Egy nap az örökkévalóságból”

Vajon mi történne, ha egy napon Nagy Imre és Kádár János találkoznának? A képzeletbeli szembesítés történetét Csáky Pál felvidéki magyar politikus, író vetette papírra és a József Attila Színház színészei játszák el az Aula Magnában. A bűnről és bűnhődésről szóló végső elszámolás során terítékre kerülnek a magyarság XX. századi sorskérdései, a politika és a történelem meghatározó kérdései. Az érzelmekkel teli, logikus és katarktikus történet vegytiszta gondolatokkal igyekszik rekonstruálni az elképzelt találkozást. Nagy Imre szerepében Ujréti Lászlót láthatják, Kiss Gábor Kádár Jánost alakítja. A rendező Telihay Péter. Az eseményre várjuk alumnusainkat és jelenlegi hallgatóinkat, oktatóinkat is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet a konferencia@ajk.elte.hu címen lehet megtenni. Köszönet az együttműködésért a József Attila Színháznak és az ELTE Alumni Szervezetnek!

Időpont: 2020-02-26 19:00
Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.) I. emelet
Szente Zoltán előadása a náci hatalomátvétel alkotmányosságáról és a nemzetiszocialista jogtudományról
Időpont: 2020-02-27 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Az Alkotmánybíróság és a Konrad-Adenauer-Stiftung ösztöndíjpályázata jogászoknak
Státusz megnevezése: kutató
Jelentkezési határidő: 2020-01-31
Szakmai gyakorlati lehetőség a Külügyi és Külgazdasági Intézetben egyetemistáknak
Státusz megnevezése: gyakornok
Jelentkezési határidő: 2020-01-31
Moór Gyula tudományos pályázat: „Digitális Jólét Program (DJP) – áttörés a digitális fejlesztésekben”
Státusz megnevezése: joghallgató
Jelentkezési határidő: 2020-02-28
AURUM Mentorprogram
Az AURUM Alapítvány pályázatot hirdet joghallgatók számára mentorképzésben való részvételre, valamint nemzetközi perbeszédversenyre készülő csapatok részére, a felkészülés költségeinek finanszírozására. A mentorképzés keretében tehetséges magyar joghallgatók egy általuk választott jogi terület kiválóságaitól kapnak személyre szabott szakmai tanácsokat egy tanéven keresztül. A perbeszédprogram célja a nemzetközi perbeszédversenyeken magyarországi egyetemet képviselő csapatok anyagi támogatása.
Státusz megnevezése: joghallgató
Jelentkezési határidő: 2020-02-15