Tartalom
Doktori viták, védések

Völcsey Balázs István: Az anyagi jogerőhatás tárgyi terjedelmének összehasonlító elemzése a magyar, a német és a svájci polgári perjog alapján

Teschmayer Gábor: A magyar konzuli tevékenység és bíráskodás az Osztrák-Magyar Monarchia alatt: szabályozás, szervezet és gyakorlat

Kriston Edit: A „családi vagyonjog” szerződéses viszonyai és a bennük érvényesülő szerződési szabadság (műhelyvita)

Call for papers

Konferenciafelhívás: „Re-thinking legal institutions in Central and Eastern Europe” (Debrecen, 2020. június 27–28.)

Konferenciafelhívás: „Merre tovább, munkajog?” (Budapest, 2020. június 11.)

Konferenciafelhívás: „A szociológia egy sikeres évszázad előtt?” (Budapest, 2020. június 11–12.)

Konferenciafelhívás: „Nemzetközi tapasztalatok, elvárások és együttműködés a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos fellépés terén” (Budapest, 2020. április 7.)

Konferenciafelhívás: „Munkajog a XXI. században” (Kolozsvár, 2020. április 24.)

Konferenciafelhívás: „Község, falu, urbanizált táj Erdélyben és Európában” (Gyergyóremete, 2020. április 22–25.)

Hungarian Yearbook of International Law and EU Law, vol. 8. (2020)

A Betekintő folyóirat publikációs felhívása: „Magyarok határon innen és túl”

Konferenciafelhívás: „Changing Dimensions of Rule of Law: From Theory to Practice” (2020 SOAS Postgraduate Colloquium, London, 2020. június 10.)

Konferenciafelhívás: „Democracy 2020: Assessing Constitutional Decay, Breakdown and Renewal Worldwide” (IACL Roundtable, Melbourne, 2020. december 10–12.)

Habilitációk

Madai Sándor: Az idősek és fogyatékkal élők fokozott büntetőjogi védelmének jogpolitikai hátteréről

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Jogtudományi Közlöny (2020/3.)

Hungarian Yearbook of International Law and EU Law (2019)

MTA Law Working Papers (2020/2.)

JTIBlog (2020/1.)

Személyi hírek

Sárközy Tamás professzor úr (1940–2020) emlékére

Friss könyvek

Economic Sanctions in EU Private International Law

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Műhelyvita Balogh Lídia „The ratification status of the Council of Europe's Istanbul Convention among EU Member States” című tanulmányáról

Konferencia: „A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az alapjogokra”

Konferencia: „Az agrár- és környezetjog, valamint az Alaptörvény tervezett reformja”

Die Krisenbewältigungskapazität der Österreichischen Bundesverfassung

Könyvbemutató: „Bilaterális kisebbségvédelem: a magyar–szlovén kisebbségvédelmi egyezmény háttere és gyakorlata” (szerk. Miran Komac és Vizi Balázs)

EU and International Judicial Cooperation – The Hungarian Perspective

Konferencia: „Megújulás a szeretetben. A megfogant élet védelme”

Könyvbemutató: Körösényi András: „Manipuláció és demokrácia”

Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) Jogbölcselet rovatának első műhelyvitája

Beszélgetések a Történeti Levéltárban: „A karhatalomtól a munkásőrségig – egy rendszer születésének antinómiái”

Szente Zoltán előadása a náci hatalomátvétel alkotmányosságáról és a nemzetiszocialista jogtudományról

Műhelyvita Gyöngyi Petra „Judicial Reforms in Hungary and Romania The Challenging Implementation of EU Rule of Law Standards” című tanulmányáról

Győry Csaba előadása: „Jogállamiság a félautoriter rezsimekben és a kettős állam koncepciója”

Műhelyvita Zakariás Kinga „A bírói döntések alkotmánybírósági felülvizsgálatának terjedelme a német és magyar gyakorlatban” című tanulmányáról

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Az Osztrák–Magyar AKCIÓ Alapítvány pályázati kiírásai 2020-ra

AURUM Mentorprogram

Moór Gyula tudományos pályázat

Doktori viták, védések
Völcsey Balázs István: Az anyagi jogerőhatás tárgyi terjedelmének összehasonlító elemzése a magyar, a német és a svájci polgári perjog alapján
Témavezető: Varga István
Név: Völcsey Balázs István
Időpont: 2020-03-04 14:00
Helyszín: ELTE ÁJK
Teschmayer Gábor: A magyar konzuli tevékenység és bíráskodás az Osztrák-Magyar Monarchia alatt: szabályozás, szervezet és gyakorlat
Témavezető: Törő Csaba
Név: Teschmayer Gábor
Időpont: 2020-03-02 11:00
Helyszín: KRE ÁJK Tanácsterem (1042 Budapest, Viola u. 2–4.) mfszt. 10.
Kriston Edit: A „családi vagyonjog” szerződéses viszonyai és a bennük érvényesülő szerződési szabadság (műhelyvita)
Név: Kriston Edit
Időpont: 2020-02-26 13:00
Helyszín: Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Eperjes terem (A/6. fszt. 31.)
Call for papers
Konferenciafelhívás: „Re-thinking legal institutions in Central and Eastern Europe” (Debrecen, 2020. június 27–28.)

5th Annual CEENELS Conference.

Határidő: 2020-02-29
Konferenciafelhívás: „Merre tovább, munkajog?” (Budapest, 2020. június 11.)
Határidő: 2020-03-31
Konferenciafelhívás: „A szociológia egy sikeres évszázad előtt?” (Budapest, 2020. június 11–12.)
Határidő: 2020-03-31
Konferenciafelhívás: „Nemzetközi tapasztalatok, elvárások és együttműködés a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos fellépés terén” (Budapest, 2020. április 7.)
A gyűlölet-bűncselekmények elleni büntetőjogi küzdelem és a kisebbségvédelem társadalmi feltételei MTA–ELTE Lendület SPECTRA Kutatócsoport a Budapesti Corvinus Egyetemmel együttműködve „Nemzetközi tapasztalatok, elvárások és együttműködés a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos fellépés terén” címmel konferenciát szervez 2020. árprilis 7-én (kedden) Budapesten. A konferencia célja, hogy fórumot teremtsen az akadémiai és szakértői diskurzusra a nemzetközi és regionális szintű tapasztalatokról, a gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni hatékony fellépés nehézségeiről és azokról a kezdeményezésekről, melyek annak elősegítését célozzák.
Határidő: 2020-02-15
Konferenciafelhívás: „Munkajog a XXI. században” (Kolozsvár, 2020. április 24.)
Határidő: 2020-02-20
Konferenciafelhívás: „Község, falu, urbanizált táj Erdélyben és Európában” (Gyergyóremete, 2020. április 22–25.)
Határidő: 2020-02-20
Hungarian Yearbook of International Law and EU Law, vol. 8. (2020)
Határidő: 2020-04-15
A Betekintő folyóirat publikációs felhívása: „Magyarok határon innen és túl”
Határidő: 2020-05-31
Konferenciafelhívás: „Changing Dimensions of Rule of Law: From Theory to Practice” (2020 SOAS Postgraduate Colloquium, London, 2020. június 10.)
Határidő: 2020-02-20
Konferenciafelhívás: „Democracy 2020: Assessing Constitutional Decay, Breakdown and Renewal Worldwide” (IACL Roundtable, Melbourne, 2020. december 10–12.)
Határidő: 2020-05-01
Habilitációk
Madai Sándor: Az idősek és fogyatékkal élők fokozott büntetőjogi védelmének jogpolitikai hátteréről
Név: Madai Sándor
Időpont: 2020-02-14 11:30
Helyszín: DE ÁJK Kassai úti Campus Kari tanácsterem (4028 Debrecen, Kassai út 26.) C/14.
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Jogtudományi Közlöny (2020/3.)

TARTALOMJEGYZÉK
Tanulmányok
Blutman László: A nemzetközi jog fragmentációja: utóirat egy kifulladó vitához
Szabadfalvi József: A magyar jogi nyelv kialakulása és fejlődése a 19. század elejéig
Szalay Gábor: Digitalizáció és felelős társaságirányítás – kölcsönhatás és a változások iránya
Szemle
Deák Dániel: Egyetemes értékek a jogban
Jogirodalom, jogélet
Klein Tamás: A szólásszabadság új paradigmája vagy a régi paradigma megújítása
Nagy Péter: Tanulmánykötet az 1959-es Polgári Törvénykönyv születéséről

Hungarian Yearbook of International Law and EU Law (2019)

Megjelent a Hungarian Yearbook of International Law and EU Law 2019. évi (Vol. 7.) száma, melynek tematikus fejezete ezúttal a klímaváltozás és a környezetvédelem jogi kérdéseivel foglalkozik. A lap legújabb és korábbi számainak tartalomjegyzéke, a cikkek adatai, absztraktjai és kulcsszavai elérhetők a folyóirat új honlapján.

MTA Law Working Papers (2020/2.)

Pongrácz Alex: Államkudarc és államépítés, avagy egy valós kihívás koncepcionális értelmezései és a katonai kezelés állami aspektusai

JTIBlog (2020/1.)

Hollán Miklós – Venczel Timea: A hálapénz büntethetőségének társadalmi megítéléséről

Személyi hírek
Sárközy Tamás professzor úr (1940–2020) emlékére
Friss könyvek
Economic Sanctions in EU Private International Law
A Hart kiadásában jelent meg Szabados Tamás, az ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszéke oktatójának kötete.
Szerző: Szabados Tamás
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Műhelyvita Balogh Lídia „The ratification status of the Council of Europe's Istanbul Convention among EU Member States” című tanulmányáról
Időpont: 2020-02-20 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Konferencia: „A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az alapjogokra”
Időpont: 2020-02-27 08:30
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Oktatási Központ (Budapest, Üllői út 82.)
Konferencia: „Az agrár- és környezetjog, valamint az Alaptörvény tervezett reformja”
Időpont: 2020-02-14 10:00
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, A/6. épület, XX. előadó
Die Krisenbewältigungskapazität der Österreichischen Bundesverfassung
2018 war ein turbulentes Jahr für Österreich. Das Ibiza-Video führte zu einer Regierungskrise und Neuwahlen, wobei eine Reihe von Vorschriften der beinahe 100 Jahre alten, österreichischen Bundesverfassung zum ersten Mal zur Anwendung kam. Aufgrund dieser Ereignisse wird Professor Wiederin über die juristische Krisenbewältigungskapazität der österreichischen Bundesverfassung der politischen Krise vortragen. Professor Wiederin studierte Rechtswissenschaften in Wien, wo er 1995 für die Fächer Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht und öffentlich-rechtliche Rechtsvergleichung habilitierte. Zwischen 2000–2009 war er Universitätsprofessor an der Universität Salzburg, seit 2009 ist er Universitätsprofessor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Wien.
Időpont: 2020-05-13 18:00
Helyszín: Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem (Budapest, Pollack Mihály tér 3.)
Könyvbemutató: „Bilaterális kisebbségvédelem: a magyar–szlovén kisebbségvédelmi egyezmény háttere és gyakorlata” (szerk. Miran Komac és Vizi Balázs)
Időpont: 2020-02-18 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
EU and International Judicial Cooperation – The Hungarian Perspective

The presentation will focus on Hungary´s everyday dealings with the CJEU. Language of the presentation is English, interpretation not provided.

Időpont: 2020-02-12 18:00
Helyszín: Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem (Budapest, Pollack Mihály tér 3.)
Konferencia: „Megújulás a szeretetben. A megfogant élet védelme”
Időpont: 2020-02-12 14:00
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál pápa terem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28–30.)
Könyvbemutató: Körösényi András: „Manipuláció és demokrácia”
Időpont: 2020-02-27 17:00
Helyszín: Lumen kávézó (Budapest, Horánszky utca 5.)
Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) Jogbölcselet rovatának első műhelyvitája
Időpont: 2020-05-29 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Beszélgetések a Történeti Levéltárban: „A karhatalomtól a munkásőrségig – egy rendszer születésének antinómiái”
Időpont: 2020-02-13 17:00
Helyszín: ÁBTL aula (Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7.)
Szente Zoltán előadása a náci hatalomátvétel alkotmányosságáról és a nemzetiszocialista jogtudományról
Időpont: 2020-02-27 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Gyöngyi Petra „Judicial Reforms in Hungary and Romania The Challenging Implementation of EU Rule of Law Standards” című tanulmányáról
Időpont: 2020-02-13 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Győry Csaba előadása: „Jogállamiság a félautoriter rezsimekben és a kettős állam koncepciója”
Időpont: 2020-03-05 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Zakariás Kinga „A bírói döntések alkotmánybírósági felülvizsgálatának terjedelme a német és magyar gyakorlatban” című tanulmányáról
Időpont: 2020-03-12 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.) T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Az Osztrák–Magyar AKCIÓ Alapítvány pályázati kiírásai 2020-ra
Státusz megnevezése: kutató, doktorandusz, oktató
Jelentkezési határidő: 2020-03-15
AURUM Mentorprogram
Az AURUM Alapítvány pályázatot hirdet joghallgatók számára mentorképzésben való részvételre, valamint nemzetközi perbeszédversenyre készülő csapatok részére, a felkészülés költségeinek finanszírozására. A mentorképzés keretében tehetséges magyar joghallgatók egy általuk választott jogi terület kiválóságaitól kapnak személyre szabott szakmai tanácsokat egy tanéven keresztül. A perbeszédprogram célja a nemzetközi perbeszédversenyeken magyarországi egyetemet képviselő csapatok anyagi támogatása.
Státusz megnevezése: joghallgató
Jelentkezési határidő: 2020-02-15
Moór Gyula tudományos pályázat
Státusz megnevezése: joghallgató
Jelentkezési határidő: 2020-02-28