Tartalom
Doktori viták, védések

Balláné Szentpáli Edit: A megtévesztő magatartás sajátosságai a költségvetési csalásban

Sabjanics István: A terrorizmus hatásai és megjelenése a demokratikus jogrendben

Teschmayer Gábor : A magyar konzuli tevékenység és bíráskodás az Osztrák-Magyar Monarchia alatt: szabályozás, szervezet és gyakorlat

Schultz Márton: A személyiségi jog vagyoni értékminőségének elvi és dogmatikai alapjai, különös tekintettel a névjogra

Call for papers

30 Years Of Parliaments and Legislation in Central and Eastern Europe

Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle

Kari doktorandusz konferencia

Család és gyermek - Nézőpontok

Conference – 'EU Convention on Human Rights Turns 70: Taking Stock, Thinking Forward'

World Comparative Law / VRÜ special issue – 'Corrupting Democracy?'

23rd International Roundtable for the Semiotics of Law – IRSL 2021

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA Law Working Papers (2020/3)

Pázmány Law Working Papers (2020/3)

Személyi hírek

Gyászhír: Elhunyt Kovacsics Józsefné professor emeritus

Friss könyvek

Intellectuals, Inequalities and Transitions: Prospects for a Critical Sociology

Algoritmusok, keresők, közösségi oldalak és a jog – A forgalomirányító szolgáltatások szabályozása

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Szente Zoltán előadása a náci hatalomátvétel alkotmányosságáról és a nemzetiszocialista jogtudományról

Győry Csaba előadása: „Jogállamiság a félautoriter rezsimekben és a kettős állam koncepciója”

Műhelyvita Zakariás Kinga „A bírói döntések alkotmánybírósági felülvizsgálatának terjedelme a német és magyar gyakorlatban” című tanulmányáról

Funkciók, modellek, közvetítők – A normakontroll indítványozói kör meghatározásának dilemmái az alkotmányvédelem nézőpontjából

Konferencia: Gyermekek, fiatalkorúak, időskorúak és a család

Konferencia: 10 éves a fogyasztói hitelezésről szóló törvény

Konferencia: A digitalizáció hatása az egyes jogterületeken

17. Doktorandusz Konferencia

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Doctoral Scholarships at the Sutherland School of Law, University College Dublin

Univerity of Amsterdam, Sustainable Global Economic Law (public international law)

További hírek

Academy of European Law Summer Schools

Doktori viták, védések
Balláné Szentpáli Edit: A megtévesztő magatartás sajátosságai a költségvetési csalásban
Műhelyvita
Név: Balláné Szentpáli Edit
Időpont: 2020-03-06 11:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar C/14. Kari Tanácsterem (4028 Debrecen, Kassai út 26.)
Sabjanics István: A terrorizmus hatásai és megjelenése a demokratikus jogrendben
Témavezető: Varga Zs. András
Név: Sabjanics István
Időpont: 2020-02-26 12:30
Helyszín: PPKE JÁK Dékáni Tanácsterem
Teschmayer Gábor : A magyar konzuli tevékenység és bíráskodás az Osztrák-Magyar Monarchia alatt: szabályozás, szervezet és gyakorlat
Témavezető: Törő Csaba
Név: Teschmayer Gábor
Időpont: 2020-03-02 11:00
Helyszín: KRE ÁJK 1042 Bp. Viola u. 2-4. Kari Tanácsterem (mfsz. 10.)
Schultz Márton: A személyiségi jog vagyoni értékminőségének elvi és dogmatikai alapjai, különös tekintettel a névjogra
Témavezető: Görög Márta
Név: Schultz Márton
Időpont: 2020-03-16 12:30
Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság székháza (Szeged, Somogyi u. 7. 110.)
Call for papers
30 Years Of Parliaments and Legislation in Central and Eastern Europe

2020 marks the 30th anniversary of the first freely elected Hungarian National Assembly, the first democratic parliament to be elected after the fall of the socialist regime in Central and Eastern Europe. This year’s half-day conference, dedicated to parliamentary and legislative research, organized by the National University of Public Service and the Centre for Parliamentary Studies at the University of Győr, will be part of a series of commemorative events, including a commemorative session of the National Assembly.

Határidő: 2020-03-22
Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle

Felhívás tanulmányok és recenziók benyújtására! A Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle Szerkesztőbizottsága és Szerkesztősége ezúton felhívást intéz a jog- és politikatudomány, valamint a kapcsolódó diszciplínák (például: jogfilozófia, jogszociológia, közgazdaságtan, kriminológia, pszichológia) művelőihez tanulmányok és recenziók közzétételére a folyóirat 2020. évi második számába. Folyóiratunkban szívesen látjuk fiatal kutatók, doktoranduszok, egyetemi hallgatók írásait, számukra külön rovatokat is létrehoztunk. Folyóiratunk lehetőséget biztosít a tágan értelmezett jog- és politikatudomány valamennyi magyar nyelven dolgozó kutatójának szakmai álláspontja közzétételére, különös figyelmet fordítva a publikáló szakemberek és a feldolgozott témák sokszínűségére, valamint a szerzők közötti párbeszéd erősítésére.

Határidő: 2020-03-31
Kari doktorandusz konferencia

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája és Politikatudományi Doktori Iskolája tudományos konferenciát szervez az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar PhD-hallgatói számára.

Határidő: 2020-03-20
Család és gyermek - Nézőpontok
Az ELTE ÁJK doktoranduszai az Igazságügyi Minisztérium által támogatott Kutatási és Oktatásfejlesztési Program keretében végzett kutatásaikról tartanak előadást. A programot délelőtt moderálja Szeibert Orsolya egyetem tanár (Polgári Jogi Tanszék), a kutatás vezetője, a délutáni moderátor Inzelt Éva PhD egyetemi adjunktus (Kriminológia Tanszék).
Határidő: 2020-03-27
Conference – 'EU Convention on Human Rights Turns 70: Taking Stock, Thinking Forward'
The Conference’s format is devised to facilitate reflections that celebrate achievements without ignoring challenges. The aim is to create a panorama of the most important features of the ECHR system, in a critical perspective that is socially, historically and politically aware. The Conference wants to be a meeting place for the scholarly community researching the ECHR, in addition to reaching out to practitioners and civil society. Confirmed plenary speakers include Professors Başak Çali, Marie-Bénédicte Dembour, and Marco Duranti. The closing plenary session will feature European Court of Human Rights' President Sicilianos and Vice-President Spano in conversation with Professor Eva Brems. An innovation of the Conference will be a Strasbourg Observers Live format. In a variation on our Strasbourg Observers blog, we encourage scholars in this conference stream to briefly yet critically discuss a single ECtHR judgment. In addition, the Conference will feature more classical academic papers. Papers will be selected for the reflective value they provide on the ECHR system, and with an eye to composing coherent panels.
Határidő: 2020-04-15
World Comparative Law / VRÜ special issue – 'Corrupting Democracy?'

Corrupting Democracy? Interrogating the Role of Law in the Fight against Corruption and its Impact on (Democratic) Politics

Corruption has become an increasingly dominant theme in contemporary political discourse across the globe. Whether in (so‐called) mature or emerging democracies, or hybrid or autocratic regimes, corruption, as the conceptual representation of a diffuse set of practices ranging from personal embezzlement to party and campaign financing schemes, has turned into a privileged cipher for the generalized critique of the political status quo. It is used across different political spectra and has resonated as much with political elites as with general ‘public opinion’. Its conceptual pendant has been anti‐ corruption which has become firmly embedded in the global ‘good governance’ agenda and has been mainstreamed both into multilateral aid conditionalities as well as into ever deeper layers of domestic anti‐corruption legislation. This agenda has led to increasingly stringent accountability obligations for public and private actors though it has thereby also exacerbated a generalized mistrust against especially public administration and the political actors at its helm. This has, in turn, been reflected in a gradual repositioning of (anti‐)corruption from an administrative to a criminal law context and an increasingly aggressive use of criminal procedure, such as preventive detention, plea bargaining, or implicit evidence, to address it.

Határidő: 2020-02-29
23rd International Roundtable for the Semiotics of Law – IRSL 2021

Global Semiotics and Everyday Legal Claims

Intercultural Use of Law, Interreligious Dialogue and Translation Ethics

The relationship between legal rules and the spaces where they become effective is gradually morphing. This change is precipitated by semantic or cognitive—rather than exclusively political—circumstances. The meaning of legal rules is continually challenged by the transformation of their spatial projections and their cultural coordinates. Law can no longer assume that discrete spatial circuits and corresponding cultural backgrounds coincide. Conversely, each territorial frame, sometimes even those that are most distant from metropolitan areas, can function (at least potentially) as a hub of innumerous threads of actions and interests. All these connections impinge on the significance of legal rules and, especially, the prognosis for their effectiveness. The daily life of law is affected by this spatial-semantic turmoil.

Határidő: 2021-01-06
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA Law Working Papers (2020/3)

Bán-Forgács Nóra: „A magyar adatvédelmi ombudsman intézményének megszűnése és ennek jogkövetkezményei" 
A tanulmány azt kívánja bizonyítani, hogy az adatvédelmi ombudsmani intézmény megszüntetése miatt indított kötelezettségszegési eljárásban foglalt ítélet teljesítésére a mai napig nem került sor.

Pázmány Law Working Papers (2020/3)

Liktor Zoltán Attila: Albert & Izabella – egy főhercegi pár Németalföldön (1598-1621) – Egy spanyol adomány és a Pragmatica Sanctio összefüggései.
A Magyar Királyság és a Habsburg-ház közötti 16-17. századi közjogi viszony tárgyalása tekintetében a hazai jogtörténetírásban szinte kizárólag „Bécs” és az ún. „osztrák ág” kerül szóba, miközben „Madrid” és az ún. „spanyol ág” szinte teljességgel kimaradnak. Pedig a dinasztia „spanyol ága” jóval nagyobb befolyást gyakorolt a korabeli közép-európai folyamatokra, mint azt a hazai irodalom eddig állította. Még számos olyan kérdés van, mint például a trónbetöltés rendjének „spanyol szálai”, amelyek mind a mai napig feltáratlanok. Ebben a tanulmányban egy spanyol adomány, III. Fülöp spanyol király végrendelete, egy a „két ág” között kelt örökösödési szerződés, valamint a Pragmatica Sanctio közötti összefüggéseket vizsgálom az eredeti források tükrében.

Személyi hírek
Gyászhír: Elhunyt Kovacsics Józsefné professor emeritus

Életének 89. évében 2020. január 22-én elhunyt Dr. Kovacsics Józsefné professor emeritus, az MTA doktora, az Állam- és Jogtudományi Kar Statisztikai Tanszék volt vezetője. Professzor Asszonyt az Állam- és Jogtudományi Kar saját halottjának tekinti. Búcsúztatója 2020. március 3-án 11:15 órakor lesz a Farkasréti Temető Makovecz-ravatalozójában.

Friss könyvek
Intellectuals, Inequalities and Transitions: Prospects for a Critical Sociology

This volume is devoted to the central themes in Iván Szelényi’s sociological oeuvre comprising of empirical explorations and their theoretical refinement in the last 50 years. The contributors have been asked to take interpretive and critical stances on his work, and to clarify the relevance of his insights. Iván Szelényi has been asked to write a concluding chapter, and respond to the present reflections on his work. The ensuing volume discusses Szelényi’s captivating scholarship as being grounded in a complex program for the political economy of socialisms and post-socialist capitalisms, and introduces him as a neoclassical sociologist whose research projects continue to investigate inequalities created by the interaction of markets and redistributive structures in various societies. 
Contributors include: Dorothee Bohle, Tamás Demeter, Gil Eyal, Béla Greskovits, Michael D. Kennedy, Tamás Kolosi, Karmo Kroos, Victor Nee, David Ost, Iván Szelényi, and Bruce Western.

Szerző: Demeter Tamás (ed.)
Algoritmusok, keresők, közösségi oldalak és a jog – A forgalomirányító szolgáltatások szabályozása

A TK Jogtudományi Intézete és a Pécsi Tudományegyetem négyéves közös kutatásának eredményeként 2020 januárjában a HVG-ORAC Kiadó gondozásában megjelent az Algoritmusok, keresők, közösségi oldalak és a jog – A forgalomirányító szolgáltatások szabályozása című tanulmánykötet. A kutatás olyan időszakban zajlott, amikor mind a digitális kommunikációs környezet, mind az arra válaszként adott jogi keretek alapvető változáson mentek át. A gazdasági erőt képviselő, digitális médiapiaci óriásvállalatok amerikai székhelyűek, míg a megindult szabályozási kísérletek középpontjában az Európai Unió és annak tagállamai állnak, bár e szabályozási kísérletek hatékonysága egyelőre kérdéses. A kötet tanulmányai a forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései közül egyes médiaszabályozási, adatvédelmi, szerzői jogi és versenyjogi vonatkozásokat vizsgálnak, így segítve a digitális kommunikációs környezet szabályozási útvesztőiben való eligazodást.

Szerző: Polyák Gábor (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Szente Zoltán előadása a náci hatalomátvétel alkotmányosságáról és a nemzetiszocialista jogtudományról
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hungler Sárának.
Időpont: 2020-02-27 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Győry Csaba előadása: „Jogállamiság a félautoriter rezsimekben és a kettős állam koncepciója”
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hungler Sárának.
Időpont: 2020-03-05 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Zakariás Kinga „A bírói döntések alkotmánybírósági felülvizsgálatának terjedelme a német és magyar gyakorlatban” című tanulmányáról

Opponens: Gárdos-Orosz Fruzsina (intézetigazgató, tudományos főmunkatárs, TK JTI) és Pozsár-Szentmiklósy Zoltán (egyetemi docens, ELTE ÁJK). 
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hungler Sárának.

Időpont: 2020-03-12 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Funkciók, modellek, közvetítők – A normakontroll indítványozói kör meghatározásának dilemmái az alkotmányvédelem nézőpontjából

Az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke tudományos műhelyvitát rendez Lápossy Attila „Funkciók, modellek, közvetítők – A normakontroll indítványozói kör meghatározásának dilemmái az alkotmányvédelem nézőpontjából” című kéziratáról.
Opponensek: Gárdos-Orosz Fruzsina és Erdős Csaba
A vitát vezeti: Dezső Márta
Minden érdeklődő kollégát szeretettel várunk. A kézirat a toth.viktoria.dora@ajk.elte.hu címen kérhető el a műhelyvita előtt egy héttel.

Időpont: 2020-03-03 16:00
Helyszín: ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. III/307.)
Konferencia: Gyermekek, fiatalkorúak, időskorúak és a család
Időpont: 2020-03-11 09:00
Helyszín: az ELTE ÁJK Aula Magna (Budapest V., Egyetem tér 1–3., I. em.)
Konferencia: 10 éves a fogyasztói hitelezésről szóló törvény
A konferencia célja, hogy a fogyasztói hitelezésről szóló törvény megalkotásának 10. évfordulóján egyfajta számvetést tartsunk arról, hogy hova jutott a szabályozás és az azon alapuló joggyakorlat a fogyasztói hitelezés terén.
Időpont: 2020-03-12 12:30
Helyszín: Szent II. János Pál pápa terem
Konferencia: A digitalizáció hatása az egyes jogterületeken
Időpont: 2020-02-27 10:00
Helyszín: Magyarországi Református Egyház Zsinati Díszterme (1146 Budapest, Abonyi u. 21.)
17. Doktorandusz Konferencia

A debreceni doktorandusz konferencia célja, hogy a PhD fokozat megszerzése előtt álló kollégáink számot adhassanak elért eredményeikről, felvethessék problémáikat, megoszthassák tapasztalataikat. Célunk, hogy a konferencia lehetőséget teremtsen arra, hogy a résztvevők reflektálhassanak doktori munkájuk előre haladására, alkalmazott módszereikre és készülő doktori dolgozatuk alapvető téziseire. Szintén fontosnak tartjuk, hogy a résztvevők előadásukban térjenek ki arra, hogy doktori munkájuk hogyan viszonyul a tudományterületükön irányadó hazai és külföldi diskurzusokhoz. Ezen célok érdekében a konferenciánkon 6-7 tematikus szekcióban szekciónként általában 5-6 PhD hallgató mutatja be tudományos eredményeit a három jogi kar (Miskolci Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem) tudományos fokozattal rendelkező oktatói-témavezetőiből álló szekcióelnökség előtt, akiknek az egyik kiemelt feladata, hogy az elhangzottakat értékelve szakmai segítséget is adjanak a PhD hallgatók további kutatásaihoz.

Időpont: 2020-06-12 10:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterme (4028 Debrecen, Kassai út 26.) C/14 terem
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Doctoral Scholarships at the Sutherland School of Law, University College Dublin
The successful candidates will have the opportunity to participate in a comparative research project investigating how constitutional systems are responding to the challenges of populism and declining public trust. The project is led by Professor Eoin Carolan, who will act as supervisor to the successful candidates.
Státusz megnevezése: PhD student
Jelentkezési határidő: 2020-03-06
Univerity of Amsterdam, Sustainable Global Economic Law (public international law)
We are looking for an inspired, innovative assistant professor to engage in cross-cutting research within the law school’s research project on ‘Sustainable Global Economic Law (SGEL)’, and to teach in the field of public international law.
Státusz megnevezése: Assistant Professor
Jelentkezési határidő: 2020-03-15
További hírek
Academy of European Law Summer Schools

The 2020 summer courses will be held on the following dates: 

The Law of the European Union: 22 June - 03 July 2020 
Specialized Courses on 'Revisiting the Free Movement of Persons in EU Law'; 

General Course on 'The EU’s Constitution and European Public Policies: The Law as Tool and Constraint '. 

Human Rights Law: 06 July - 17 July 2020 
Specialized Courses on 'Human Rights and Conflict Resolution';
General Course on 'Reimagining Law, Human Rights and War'.