Balogh Lídia

Balogh Lídia
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK JTI)
 • Osztály: Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • Szervezési felelősségi körök: az Állam- és Jogtudomány folyóirat felelős szerkesztője
 • E-mail: balogh.lidia@tk.mta.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5146
 • Épület: HTK (Emelet, szobaszám: T.0.18.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Antiszkrimináció és esélyegyenlőség (nemek közötti egyenlőség)
 • Kisebbségi jogok, kisebbségvédelem
Kiemelt publikációk
 • Balogh Lídia, Dinók Henriett: Szólásszabadság a neoliberalizmus korában: a nyugati felsőoktatási színtereken zajló jelenkori viták tükrében. IN MEDIAS RES: FOLYÓIRAT A SAJTÓSZABADSÁGRÓL ÉS A MÉDIASZABÁLYOZÁSRÓL 6:(2) pp. 339-360. (2017)
 • Balogh Lídia: A „szabadság kontra méltóság” vita és a kisebbségek médiareprezentációja. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 57:(3) pp. 3-34. (2016)
 • Balogh Lídia: A nemek közötti egyenlőség normáira vonatkozó vallási megközelítések és a „gender-ideológia” diskurzusa: I–II. rész. KÖZJOGI SZEMLE 8:(1) pp. 50-57.; (2) pp. 9-16. (2015)
 • Balogh Lídia: A nemek közötti egyenlőség normái a "gender-ideológia" diskurzusának tükrében. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 55:(4) pp. 3-25. (2014)
 • Balogh Lídia: Possible Responses to the Sweep of Right-Wing Forces and Anti-Gypsyism in Hungary. In: Stewart M (szerk.) The Gypsy 'Menace': Populism and the New Anti-Gypsy Politics. London: C. Hurst & Co. Publishers Ltd., 2012. pp. 241-263.
 • Balogh Lídia: Jog a kultúra őrzésére – vagy ürügy a szegregációra?: A roma nemzetiségi oktatás mint kétélű kard Magyarországon. PRO MINORITATE 20:(Tavasz) pp. 207-223. (2012)
 • Pap András László, Dinók Henriett, Balogh Lídia: A jog által láthatatlan?: A gyűlölet-bűncselekmények szabályozási kérdései és gyakorlati problémái. FUNDAMENTUM 16:(4) pp. 91-98. (2012)
 • Balogh Lídia: Racist and Related Hate Crimes: Recent Empirical Findings. ACTA JURIDICA HUNGARICA: HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES 52:(4) pp. 296-315. (2011)
 • Balogh Lídia, Matolcsi Andrea: Vélemények a családon, illetve párkapcsolaton belüli erőszakkal szembeni állami fellépés lehetőségeiről. RENDÉSZETI SZEMLE: AZ IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM SZAKMAI, TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2006-2010) 57:(12) pp. 81-104. (2009)
 • Balogh Lídia: Etnikai adatok kezelése a magyarországi sajtóban. FÖLD-RÉSZ: NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI JOGI SZEMLE 2:(3-4) pp. 81-91. (2009)
Projektek
 • „Algorithmed Public Spheres (APS)” (MTA TK inkubátor projekt, 2017-2019)
 • „Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban” (OTKA-kutatás, 2013–2015)
 • Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége FRANET programjának magyarországi fókuszpontja (2011–2015)
 • RED Network combating racism, xenophobia and intolerance (2011–2013)