Chronowski Nóra

Chronowski Nóra
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI)
 • Osztály: Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • E-mail: chronowski.nora@tk.mta.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5105
 • Épület: HTK (Emelet, szobaszám: T.0.15.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Alkotmányjog, alkotmánytan, összehasonlító és uniós alkotmányjog, emberi jogok
Kiemelt publikációk
 1. Chronowski, Nóra – Drinóczi, Tímea – Petrétei, József: Multidimensional Protection of Universal Human Rights in Hungary. In The Universalism of Human Rights (ed. A. Rainer) ISBN 978-94-007-4509-4 Springer 2013, pp. 369-390
 2. Chronowski, Nóra: The new Hungarian Fundamental Law in the light of the European Union’s normative values. Revue Est Europa – 2012 numéro spéciale 1, pp. 111-142
 3. Chronowski, Nóra: Integration of European Human Rights Standard – the Accession of EU to the ECHR. In Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka (red. Jerzy Jaskiernia) Adam Marszałek, Toruń 2012, pp. 957-975
 4. Blutman, László – Chronowski, Nóra: Hungarian Constitutional Court: Keeping Aloof from European Union Law. International Constitutional Law Vol. 5, 2011/3, pp 329-348
 5. Chronowski, Nóra – Drinóczi, Tímea – Ernszt, Ildikó: Hungary. In International Law and Domestic Legal Systems – Incorporation, Transformation, and Persuasion (ed. Dinah Shelton) Oxford University Press, Oxford 2011, pp. 259-287
 6. Chronowski, Nóra – Drinóczi, Tímea – Petrétei, József: The Governmental System of Hungary. In Governmental Systems of Central and Eastern European States (eds. Chronowski, Nóra – Drinóczi, Tímea – Takács, Tamara) ISBN: 9788326402098 Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, pp. 299-366
 7. Chronowski, Nóra: Concept of Sovereignty, EU Membership and Hungarian Constitutionalism. In Evolution of Constitutionalism in the Selected States of Central and Eastern Europe (eds. Jarosław Matwiejuk, Krzysztof Prokop) Temida 2, Białystok 2010, pp. 20-38
 8. Chronowski Nóra – Drinóczi Tímea – Zeller Judit: Túl az alkotmányon… Közjogi Szemle 3. évfolyam, 2010/4, 1-12. o.
 9. Chronowski, Nóra: Europeanization of the Term „Constitution” – ECJ and the Establishing Treaties of EC / EU. In The Process of Constitutionalisation of the EU and Related Issues (ed. Nadiezda Siskova) Europa Law Publishing, Amsterdam-Groningen 2008, pp. 51-72.
 10. Chronowski Nóra: „Integrálódó” alkotmányjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2005, 367 o.
Projektek
 • Sarkalatos átalakulások – A kétharmados/sarkalatos törvények változásai 2010-2014
 • 2002-2005. „A nemzeti és a szupranacionális alkotmányos berendezkedések közötti összefüggések és a magyar alkotmányos rendszer fejlesztési lehetőségei az európai uniós csatlakozásra tekintettel” – T 038414. sz. OTKA pályázat és kutatási program, résztvevő (Témavezető: Dr. Petrétei József)
 • 2002-2006. „EUNICUM curricula development project” – SOOCRATES / ERASMUS nemzetközi együttműködési pályázat és tantárgyfejlesztési program hét európai jogi kar (Marburg, Tilburg, Leeds, Olomutz, Wroczlaw, Plsen, Pécs) részvételével
 • 2004.   „A magyar alkotmányos rendszer továbbfejlesztése az EU tagállamaként” – Deák Ferenc posztdoktori Ösztöndíj (OM)
 • 2006-2007. Gender Budgeting in Practice, az Európai Bizottság által támogatott kutatási program (Ausztria, Olaszország, Csehország, Bulgária, Magyarország kutatóintézetei és jogi karai részvételével)
 • 2008-2011. Jean Monnet Chair, Teaching European Constitutionality (oktatási és tantárgyfejlesztési program), Chair holder
 • 2009-2010. EUNICOP Inter-University Cooperation Osiek-Pécs (bevont oktató, kutató)
 • 2011-2012. SUNICOP Inter-University Cooperation Osiek-Pécs (bevont oktató)
 • 2013-2015. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA) – téma: „Az emberi jogok érvényesülése a globális és az európai üzleti életben - a vállalatok társadalmi felelősségétől az emberi jogi kötelezettségekig”
 • 2012-2013. “Eastern Europe and Judicial Dialogue on International Law” (Principal investigator: Prof. Anna Wyrozumska, University of Lodz) Project 10-ECRP-028 – International Law through the National Prism: the Impact of Judicial Dialogue, Hungarian reports with Dr. Erzsébet Csatlós (University of Szeged) and Dr. Tamás Hoffmann (Budapest University of Corvinus)
 • 2013-2017. „Eljárási alkotmányosság – különös tekintettel az alapjogvédelmi eljárásokra” (K-109319 OTKA kutatási pályázat, szenior kutató, témavezető: Petrétei József)