Fekete Balázs

Fekete Balázs
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI)
Kutatási területek
  • Jogösszehasonlítás, jogelmélet, EU jog
Kiemelt publikációk
  • The Revival of Comparative Law in a Socialist Country: The Impact of Imre Szabó and Gyula Eörsi on the Development of Hungarian Comparative Law REVIEW OF CENTRAL AND EAST EUROPEAN LAW 38:(1) pp. 37-52. (2013)
  • The Concept of Legal Culture Revisited: An East-Central European Perspective. In: Miodrag A Jovanovic, Bojan Spaic (szerk.) Jurisprudence and Political Philosophy int he 21st Century. Reassessing Legacies Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang Verlag, 2012. pp. 56-68.
  • Történeti elemek az EU-tagállamok alkotmány-preambulumaiban. In: Lamm Vanda, Majtényi Balázs, Pap András László (szerk.) Preambulum az alkotmányokban. Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 33-45.
  • A modern jogösszehasonlítás paradigmái.: Kísérlet a jogösszehasonlítás történetének új értelmezésére. Budapest: Gondolat Kiadó, 2011. 246 p.
  • Cultural comparative law? In: Cserne Péter, Könczöl Miklós (szerk.) Legal and Political Theory in the Post-National Age: Selected Papers Presented at the Second Central and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theorists, Budapest, 21-22 May 2010 Bern: Peter Lang Verlag, 2011. pp. 40-51.