Friedery Réka

Friedery Réka
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK JTI)
Kutatási területek

EU-kormányzat, emberi jogok, uniós polgárság, ombudsman, menekültpolitika, menedékjog

Kiemelt publikációk
 • Friedery Réka, Fabio Marcelli (2017): The Right to Family Reunification in European Union Law and the CJEU Jurisprudence. In: Réka Friedery, Luigino Manca, Ralf Rosskopf (szerk.) Family Reunification: International, European and National Perspectives. Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, pp. 49-80.
 • Friedery Réka (2017): Family Reunification in the Framework of the Council of Europe and in the Practice of the ECtHR. In: Réka Friedery, Luigino Manca, Ralf Rosskopf (szerk.) Family Reunification: International, European and National Perspectives. Berlin, BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, pp.29-48.
 • Friedery Réka (2017): Representing European citizens? The EU Ombudsman's forum in shaping the common European identity. In: Lenhart M (szerk.): Common European Identity in the context of current legal challenges. Bratislava, Comenius University, pp. 95-101.
 • Friedery Réka (2016): Migráció és integráció: a német modell, ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 4:(4) pp. 23-32.
 • Friedery Réka (2016): Fair Trial in Competition Matters: the European Ombudsman’s Perspective. In Csongor István Nagy: The Procedural Aspects of the Application of Competition Law. European Frameworks – Central European Perspectives, Europa Law Publishing, Groningen, 22-33.
 • Friedery Réka (2015): Unaccompanied Minors in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights. In: Ralf Rosskopf (ed.):Unaccompanied Minors in International, European and National Law. Berlin, BWV-Berliner Wissenschafts-Verlag, 51-65.
 • Friedery Réka, Horváthy Balázs (2012): The Hungarian EU Presidency: A Newcomer’s Experience in a Novel Institutional Framework. ACTA JURIDICA HUNGARICA: HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES 53:(1) pp. 103–114.
 • Friedery Réka (2009) A hivatali visszásság, a maladministration az európai ombudsman nézőpontjából. Új Magyar Közigazgatás, (10−11): 20−28.
 • Friedery Réka (2009): Migration, Arbeitsmigration im Verhältnis Ungarn–Rumänien. AWR Bulletin, (2−3): 160−169.
 • Friedery Réka (2008): Az európai ombudsman tevékenységét érintő hatásköri kérdések. Állam- és Jogtudomány, (4): 473−495.
 • Friedery Réka (2006): Az Európai Ombudsman mint vitarendező fórum. Állam- és Jogtudomány, (2): 291−317.
Projektek
 • Family Reunification in International, European and National Law/Családegyesítés a nemzetközi, az európai, és a belső jogban, AWR-Association for the Study of World Refugee Problem, 2016–2017
 • Soft law megjelenése az Európai Ombudsman eljárása során, Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Kutatási Ösztöndíj, 2015–2018
 • Föderális Piacok Összehasonlító Elemzése, Magyar Tudományos Akadémia Föderális Piacok „Lendület” Kutatócsoport, 2015–2016
 • Application of Competition Law in the Visegrad Countries, Visegrad Fund Project (No. 21420415), 2015
 • Unaccompanied minors/Kísérő nélküli kiskorúak, AWR-Association for the Study of World Refugee Problem, 2015-2016
 • Emberi jogi enciklopédia, MTA TK Jogtudományi Intézet, 2012–
 • A Lisszaboni Szerződés hatása a magyar jogrendszerre 76488–OTKA-projekt, MTA Jogtudományi Intézet, 2012
 • Jogi Lexikon, MTA Jogtudományi Intézet, 2010
 • Az uniós tagság következményei a magyar jogrendszerre és közigazgatásra NKFP6-00075/2005. sz.kutatási projekt, MTA Jogtudományi Intézet, 2007–2011
 • Magyarország szerepvállalásai lehetőségei a kelet-, közép- és délkelet-európai területfejlesztési együttműködésben, MTA Regionális Kutatási Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Országos Területfejlesztési Hivatal megbízásából, 2006
 • A versenyügyekkel kapcsolatos bírósági felülvizsgálati eljárás gyorsításának lehetőségei a hatályos magyar jogrendszerben, MTA Jogtudományi Intézet, Gazdasági Versenyhivatal megbízásából, 2005