Gajduschek György

Gajduschek György
CV letöltése

Osztályvezető

Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI)
 • Osztály: Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • Szervezési felelősségi körök: Állam- és Jogtudomány szerkesztőségének tagja; egyéb külső források, megbízások és privát szponzorok
 • E-mail: gajduschek.gyorgy@tk.mta.hu
 • Telefonszám: +36/1/375-4973 / 5133
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.29.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Közigazgatás és közpolitika, jog és közigazgatás.

Szűkebb kutatási területek: 

 • Kormányzati döntéshozatal, jogalkotási folyamat
 • Közigazgatás személyzete, személyzeti rendszerei, közszolgálat, közszolgálati jog
 • Jogszabályok közigazgatási végrehajtása
 • Bürokratikus szervezet
Kiemelt publikációk
 • Bureaucrarcy: Is it efficient? Is it not? Is that the Question? ADMINISTRATION & SOCIETY 34:  (6)700-722 (2003)
 • Rendnek lenni kellene. Tények és elemzések a közigazgatás ellenőrzési és bírságolási tevékenységéről. Budapest: KSZK-MKI, 2008. 339p.
 • Közszolgálat. A magyar közigazgatás személyi állománya és személyzeti rendszere az empirikus adatok tükrében. Budapest: KSZK-MKI, 2008. 304p. (Közigazgatási olvasmányok)
 • Governance, policy networks - informális politikai szereplők a döntéshozatalban. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 18:  (2)58-80 (2009)
 • Politicization, Professionalization, or Both? Hungary's Civil Service System. COMMUNIST & POST-COMMUNIST STUDIES 40:  (3)343-362 (2007)
 • A közigazgatás szervezeti jellemzői - összehasonlító aspektusból. In: Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula, Szamel Katalin (szerk.): Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest: Complex Kiadó, 2011.   pp. 37-58.
 • A magyar közszolgálati szabályozás egyes sajátosságai. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 45:  (3-4)293-320 (2004)
 • A magyar közigazgatás és közigazgatástudomány jogias jellegéről. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 21:  (4)29-49 (2012)
 • Civil Service Training Assistance Projects in the Former Communist Countries: An Assessment. Budapest: OSI/LGI, 2003. 93p. (LGI Studies) (Hajnal Györggyel)
 • Civil Service Reform in Slovakia and Hungary: The Road to Professionalisation? In: Neuhold Christine, Vanhoonacker, Sophie, Verhey, Luc(szerk.): Civil Servants and Politics. A Delicate Balance. Houndmills Basingstoke: Palgrave Macmillen, 2013.   pp. 123-151. (co-author, with Staronová Katarina)