Kecskés Gábor

Kecskés Gábor
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK JTI)
Kutatási területek
 • Nemzetközi közjog, nemzetközi környezetjog, környezetjog, nukleáris jog
Kiemelt publikációk
 • Individual Complaints within the Fields of Economic, Social and Cultural Rights - Pro and Contra Arguments. In: Szabó Marcel, Varga Réka, Láncos Petra Lea (szerk.): Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2015. 668 p. Hague: Eleven International Publishing, 2016. pp. 93-113.
 • A Nemzetközi Bíróság ítélkezési gyakorlata a környezeti tárgyú ügyekben. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 56:(3) pp. 55-79. (2015)
 • Water Protection via the Implementation of EU Directives – Case Study of Hungary. In:  Right to Water and the Protection of Fundamental Rights in Hungary (eds.: Szabó, Marcel – Greksza, Veronika). Studia Europaea, Pécs-Budapest, 2013. 212-224.
 • A nukleáris károkért való felelősség az 1960-as Párizsi és az 1963-as Bécsi Egyezmények alapján [Liability for Nuclear Damage according to the 1960 Paris Convention and the 1963 Vienna Convention]. In: Nukleáris jog a 21. század első évtizedeiben [Nuclear Law in the First Decades of the 21st Century] (ed.: Lamm, Vanda). Budapest, Complex Kiadó, 2013. 9-19.
 • A jogellenes magatartásból eredő államfelelősség kodifikációjának története [The History of the Codification of State Responsibility]. Jog, Állam, Politika. Vol. 4 (2012) No. 2, 31-45.
 • The Protection of the Environment in the Light of International Liability Regimes. In: Environmental Protection of Urban and Suburban Settlements. Proceedings II. (ed.: Ecological Movement of Novi Sad), Novi Sad, 2011. 171-176.
 • A környezetvédelem és a kapcsolódó környezeti kérdések megjelenése a nemzetközi bírói fórumok gyakorlatában [The Protection of the Environment and the Environmental Issues in the Jurisdiction of International Judicial Fora]. Kül-Világ, Vol. VIII. (2011) No. 1-2, 102-116.
 • A vízhez való jog nemzetközi jogi koncepciója [The Legal Theory of the Right to Water in International Law]. Állam- és Jogtudomány, Vol. L. (2009) No. 4, 569-598.
 • The Concepts of State Responsibility and Liability in Nuclear Law. Acta Juridica Hungarica, Vol. 49 (2008) No. 2, 221-252.
 • Az iraki háború a ius ad bellum tükrében [The War against Iraq in the Light of ius ad bellum].  Állam- és Jogtudomány, Vol. XLVIII. (2007) No. 1, 149-179.