Koi Gyula

Koi Gyula
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK JTI)
 • Osztály: Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • Szervezési felelősségi körök: Nemzeti Jogi Bibliográfia felelőse
 • E-mail: koi.gyula@tk.mta.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5110
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.36.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Közigazgatás-tudomány, közigazgatás-elmélet, összehasonlító közigazgatási jog
Kiemelt publikációk

Könyv

 • Évszázadok mezsgyéjén. Négy magyar közigazgatás-tudós útkeresése és életpéldája. Budapest, 2013. 178. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó.
 • Koi Gyula (co-ed.) - Patyi András - Rixer Ádám (eds.): Hungarian Public Administration and Administrative Law. Passau, 2014. 552. Schenk Verlag.
 • OECD: Hogyan korszerűsítsük a közigazgatást? A követendő út. Budapest, 2009. 291. OECD - MTA JTI. [A kötetet angolból és franciából fordította: Kincses László – Koi Gyula. Az IRAS –ben a kötet eredetijéről készült könyvismertetéseket angolból fordította: Linder Viktória. Szerkesztő-lektor: Lőrincz Lajos. A mutatókat készítette és technikai szerkesztőként közreműködött: Koi Gyula. Az általa fordított részek: 6, 9-115, 181, 183-184, 186-188, 212-236, 265-266, 267-291.]
 • A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése. Külföldi hatások a magyar közigazgatási jog és a közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary-iskola koráig. Budapest, 2014. 487. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt.
 • Magyary Zoltán összes munkái (1919-1922). Kritikai kiadás. /Sorozatszerk.: Patyi András. Vál., összeáll., előtan.: Koi Gyula. Lekt.: Máthé Gábor/. Budapest, 2015. 237. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.
   

Könyvfejezet

 • Lorenz von Stein und Ungarn. In: Держава и право: проблеми становлення и стратегия розвитку. Збірник матеріалів VI Мижнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснуванная інституту президенства в України (Суми, 18-19 травная 2013 р.). Суми, 2013. 294-298. Унсверситетска книга.
 • Administrativna reforma v sučasnij Ugrosčini: sfera centralnovo upravlinnija (Szamel Katalinnal). In: Magyarország és Ukrajna jogfejlődésének jelenkori problémái. Válogatott tanulmányok./Sučasni problemi rozvitki zakonodavstva v Ukrajini ta Ugrosčini (Ed.: Lamm Vanda-Jurij Semsučenko). Kijev, 2013. 99-112. Juridicsna Dumka.
 • Scholars and Community. Foreign Influences in Hungarian Administrative Sciences with Regard to Municipality. In: COFOLA 2012. The Conference Proceedings. [Compact Disc]. (Ed.: Eva Zatecka). Brno, 2012. 425-434. Masaryk University Faculty of Law.
 • Ausländische Wirkungen in der ungarischen Verwaltungswissenschaft. In: Lukas, S.S. (ed.): Держава и право: проблеми становлення и стратегия розвитку. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції I частина 19 – 20 травня 2012 р. Суми - Sumy, 2012. 298-302. ТОВ "Друкарський дім "Папірус" - TOV Drukarskij dim "Papirus".
 • Droit et mentalité: deux exemples chinois. In: Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage - Liber Amicorum Endre Ferenczy (eds.: Boóc Ádám-Fekete Balázs). Budapest, 2012. 181-189. Patrocinium Kiadó. ISBN 978-615-5107-86-3
 • Public-Private Partnership in Hungary. (Torma Andrással és Varga Zs. Andrással). In: Partenariats public-privé: rapports du XVIIIe congrès de l’Académie Internationale de Droit Comparé / Public-Private Partnership: Reports of the XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative Law (ed.: François Lichére). Brussels, 2011. 353-395. Bruylant,
 • Luxemburg. Észtország. Lettország. Litvánia [4 könyvfejezet]. In: Balázs István-Bordás Mária-Boros Anita-Gajduschek György-Halász Iván-Imre Miklós-Koi Gyula-Kristó Katalin-Lövétei István-Lőrincz Lajos-Rixer Ádám-Sipos Katalin-Szamel Katalin-Tamás András-Temesi István: Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (szerk.: Balázs István-Gajduschek György-Koi Gyula-Szamel Katalin). Complex Wolters Kluwer, Budapest, 2011. 291-313., 869-891., 893-913., 915-937. ISBN 978 963 295 216 1
 • Braibant, Guy; Drago, Roland; EU közigazgatási jog; Gazdasági igazgatás; Humánigazgatás; Jogi segítségnyújtás; Jogi sinológia; Közigazgatási nemperes eljárás; Közszolgálati etika; Public-Private Partnership; Szabó József; Szolgáltató közigazgatás [12 címszó]. In: Lamm Vanda (főszerk.): Jogi Lexikon. Budapest, 2009. 112., 168-169., 217., 259., 304-305., 350., 417., 424., 572., 612., 632. Kluwer Complex Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Második, átdolgozott, és bővített kiadás.

Tanulmány

 • The First Three Decades of Legal Reforms in the People’s Republic of China Acta Juridica Hungarica Vol. LII. No. 4. (2011) 348-367.
Projektek