Nótári Tamás

Nótári Tamás
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI)
Kutatási területek
  • Római jog, antik alkotmánytörténet, jog és retorika
  • Középkori jogtörténet
  • Civilisztika, szerzői jog, újkori jogtörténet / Civil law, Law of copyright