Papp Mónika

Papp Mónika
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK JTI)
Kutatási területek
 • Az Európai Unió belső piaci joga
 • Az Európai Unió versenypolitikája és versenyjoga
 • Állami támogatások megítélése az Európai Unió jogában
 • Nemzeti érdek védelme az EU jogban
Kiemelt publikációk
 • Application of EU Competition Law by the Hungarian Judiciary: Cooperation with the ECJ and Relying on the Case Law of the ECtHR In: Almășan Adriana, Whelan Peter (eds.): The Consistent Application of EU Competition Law Substantive and Procedural Challenges. Cham (Svájc): Springer International Publishing, 2017. pp. 255-270. (ISBN:978-3-319-47381-9)
 • The crisis, national economic particularism and EU law: What can we learn from the Hungarian case? COMMON MARKET LAW REVIEW 53:(6) pp. 1647-1674. (2016) (with Márton Varju)
 • Procedural Fairness in the European Commission’s Competition Procedure. Recent Case-Law on the ECJ’s Review of Inspections In: Nagy Csongor István (szerk.): The Procedural Aspects of the Application of Competition Law. Groningen: Europa Law Publishing, 2016. pp. 57-80
 • Az Európai Bíróság ítélete az árszabályozásról a Scotch Whisky Association ügyben: Lehet-e arányos egy minimálár szabályozás, Jogesetek Magyarázata 2016:(1-2) pp. 101-110. (2016)
 • Az Európai Unió joga (Várnay Ernő társszerzővel) Budapest: Wolters Kluwer, 2016., negyedik kiadás, XII. fejezet: A vállalkozásokra vonatkozó versenyjogi szabályok (pp. 703-1001.) XIII. fejezet: A tagállamokra vonatkozó versenyjogi szabályok (pp. 1003-1098.)
 • The application of EU State aid rules in Hungary: An overview of individual decisions (2004-2012) In: Márton Varju, Ernő Várnay (eds.) The law of the European Union in Hungary: Institutions, processes and the law. Budapest: HVG-ORAC, 2014. pp. 279-319.
 • Immanens versenykorlátozások az Európai Bíróság joggyakorlatában, Állam-és Jogtudomány 55:(4) pp. 51-76. (2014)
 • Public Capital and Private Capital in the internal market: Searching a level playing field for public and private enterprises (co-authored with Péter Metzinger) In: Gil Carlos Rodriguez Iglesias, Luis Ortiz Blanco (eds.) Public capital and private capital in the internal Market: Proceedings of the FIDE XXIV Congress Madrid 2010. Madrid: pp. 275-287.
 • Kiket köteleznek az EK-Szerződés gazdasági szabadságokra vonatkozó rendelkezései? Jogtudományi Közlöny 63:(1) pp. 28-46. (2008)
 • A gazdasági szabadságok és a versenyjog közötti egyes összefüggések az Európai Bíróság gyakorlatában, PhD dolgozat, 2007., Kézirat
 • Internal Market Law - Some Reflections on the Interrelation between Judicial Interpretation and Legislation, European Integration Studies 5:(2) pp. 59-68. (2006)
 • EU-jog a tárgyalóteremben: A tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárások (Várnay Ernő, Varju Márton, Bartha Ildikó társszerzőkkel közösen), Budapest: Complex Kiadó, 2006.
 • Közszolgáltatási kötelezettség veszteségének állami kompenzálása az Európai Közösség versenyjogában - Bírósági ítélet és főügyészi indítványok az Altmark Trans GmbH ügyben, Magyar  Jog 51:(1) pp. 34-48. (2004)
Projektek
 • MTA Lendület-HPOPs projekt

 • Az állam aktív gazdasági szerepvállalásának EU jogi keretei- PPKE ÁJK Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék (2013-2016)
 • FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen) jelentéstevő (Metzinger Péterrel közösen) a FIDE 2010-es konferenciáján (A jelentés címe: Public Capital and Private Capital in the internal market: Searching a level playing field for public and private enterprises)
 • A tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárások (Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány OKTK A/0281/2004.) (2004-ben. Vezető kutató: dr. Várnay Ernő egyetemi tanár, társkutatók: dr. Varju Márton, dr. Bartha Ildikó)
 • Az Európai Közösség versenyjoga (OTKA F 30440, 1999-2001)