Szép Viktor

Szép Viktor
CV letöltése (MTA TK JTI)
Kutatási területek

EU külkapcsolatok, EU szankciók, Európai Szomszédságpolitika

Kiemelt publikációk
  • Simon Zoltán - Szép Viktor: A Közös Kül- és Biztonságpolitika In: Simon Zoltán (szerk.): Az Európai Unió a világban. Uniós külkapcsolatok a 21. században. Budapest, L'Harmattan, 2017. pp. 115-137.
  • Szép Viktor - Simon Zoltán: Az Európai Szomszédságpolitika In: Simon Zoltán (szerk.): Az Európai Unió a világban. Uniós külkapcsolatok a 21. században. Budapest, L'Harmattan, 2017. pp. 265-294.
  • Szép Viktor: Az Unió és a világ feltörekvő térségei - Ázsia In: Simon Zoltán (szerk.): Az Európai Unió a világban. Uniós külkapcsolatok a 21. században. Budapest, L'Harmattan, 2017. pp. 330-336.
  • Szép Viktor (2015): A gazdasági szankciók politikai hatékonysága, Politikatudományi Szemle, 24(4): 117-131.
  • Szép Viktor (2015): Az Európai Unió által Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági szankciók hatékonysága, Külgazdaság, 59(11-12): 191-203