Tattay Szilárd

Tattay Szilárd
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK JTI)
Kutatási területek
 • Az alkotmányosság, a jogállamiság és az emberi jogok eszmetörténeti alapjai; államelmélet; jogelmélet; természetjog ; politikai filozófia
Kiemelt publikációk
 • Tattay Szilárd: ‘Est-il possible de fonder les droits de la personne sur le patrimoine? Analyse historico-conceptuelle des notions de dominium, de propriété et de propriété de soi’, in Personne et patrimoine en droit: Variations sur une connexion. Szerk. Louis-Daniel Muka Tshibende. Brüsszel, Bruylant, 2014, 55-77.
 • Tattay Szilárd: ‘Are There any Natural Rights in Aquinas?’, in Jurisprudence and Political Philosophy in the 21st Century. Reassessing Legacies. Szerk. Miodrag A. Jovanović és Bojan Spaić [Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook, II. kötet. Szerk. Jürgen Busch, Cserne Péter, Michael Hein, Miodrag Jovanović és Marta Soniewicka]. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2012, 11-22.
 • Tattay Szilárd: ‘Szabadság, állam és ellenállás Francisco Suárez politikai filozófiájában’, Pro publico bono 2011. 2. különszám, 3-16.
 • Tattay Szilárd: ‘The Subjective Concept of Right in Francisco Suárez’, in Legal and Political Theory in the Post-National Age. Selected Papers Presented at the Second Central and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theorists (Budapest, 21-22 May 2010). Szerk. Cserne Péter és Könczöl Miklós [Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook, I. kötet. Szerk. Jürgen Busch, Cserne Péter, Michael Hein, Miodrag Jovanović és Marta Soniewicka]. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2011, 7-17.
 • Tattay Szilárd: ‘Természetjog és természetes jogok viszonya az eszmetörténetben’, in Jogosultságok – Elmélet és gyakorlat. A Miskolci Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bizottság által 2008. december 5-én és 6-án rendezett konferencia anyaga. Szerk. Ficsor Krisztina, Győrfi Tamás és Szabó Miklós. Miskolc, Bíbor, 2009, 129-137.
 • Tattay Szilárd: ‘Medieval Antecedents of Thomas Hobbes’s Natural Rights Theory’, in The 23rd IVR Congress „Law and Legal Cultures in the 21st Century: Diversity and Unity”. Special Workshop „Students and Young Researchers”. Szerk. Marcin Pieniążek. Krakkó, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2009, 143-158.
 • Tattay Szilárd: ‘Ius and Dominium in Thomas Aquinas’, in Theatrum Legale Mundi. Symbola Cs. Varga Oblata. Szerk. Cserne Péter, H. Szilágyi István, Könczöl Miklós, Paksy Máté, Takács Péter és Tattay Szilárd. Budapest, Szent István Társulat, 2007 [Jogfilozófiák – Bibliotheca iuridica: Libri amicorum 24], 539-551.
 • Tattay Szilárd: ‘Demokrácia és/vagy képviselet. A „képviseleti demokrácia” Hans Kelsen és Carl Schmitt államelméletében’, in Hans Kelsen jogtudománya. Tanulmányok Hans Kelsenről. Szerk. Cs. Kiss Lajos. Budapest, Gondolat – MTA Jogtudományi Intézet – ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2007 [Bibliotheca iuridica: Acta congressuum 16], 367-382.
 • Tattay Szilárd: ‘Legal Semiotics and Natural Law: Are They Irreconcilable?’, Jogelméleti Szemle 2006/2.
 • Tattay Szilárd: ‘Natural Law and Natural Rights in Ockham’s Legal Philosophy’, in Ius unum, lex multiplex. Liber amicorum studia Z. Péteri dedicata. Tanulmányok a jogösszehasonlítás, az államelmélet és a jogbölcselet köréből. Szerk. H. Szilágyi István és Paksy Máté. Budapest, Szent István Társulat, 2005 [Jogfilozófiák – Bibliotheca iuridica: Libri amicorum 13], 539-556. 
Projektek