Varga Csaba

Varga Csaba
CV letöltése Professor Emeritus (MTA TK JTI)
Kutatási területek
  • jogelmélet, jogfilozófia, jogi módszertan, teoretikus jogszociológia/jogantropológia
  • összehasonlító jogi kultúrák, összehasonlító bírói gondolkodásmód
  • jogállami átmenet, joguralom/jogállam, emberi jogok teoretikus alapja
Kiemelt publikációk
Projektek
  • Emberi Jogi Enciklopédia

  • TEMPUS [EU-Phare] “Comparative Legal Cultures” Joint European Project 0426/1990–1993 & S_Joint European Project 09090/1995–1998 egyszemélyi felelőse [az első az ELTE ÁJK-t illető általános, a második a budapesti ELTE és PPKE, valamint a pécsi, szegedi és miskolci kari jogelmélet-művelést illető megújulásra, évenként sok száz millió forint értékben, egy harminc egyetemi intézményből álló EU-konzorciummal a háttérben]
Aktuális kézirat

A rendszerváltozás sorsfordító évei (Antall József miniszterelnök – egy valahai jogfilozófus munkatárs szemével). 
Elhangzott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatástudományi Kara Állam- és Társadalomelméleti Intézete által „Modell és valóság” címen Antall József történelmi jelentősége értékelésére szervezett tudományos emlékülésen (2013. április 8.)

Kézirat letöltése