Varju Márton

Varju Márton
CV letöltése

Osztályvezető

Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI)
Kutatási területek
  • EU alapjogok, a közszolgáltatások szabályozása az Európai Unióban, EU gazdasági és szociális alkotmány, EU jog és nemzetérdek, a magyar közjog európaizációja, az EU jog bírói recepciója Magyarországon, az új technológiák szabályozása és jogi, kormányzási és etikai pluralizmus, szabályozáselmélet