Ziegler Dezső Tamás

Ziegler Dezső Tamás
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK JTI)
Kutatási területek
 • Európai jog, nemzetközi magánjog, összehasonlító szerződési jog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, nemzetközi kereskedelmi jog
Kiemelt publikációk
 • Czigler Dezső Tamás, Takács Izolda: Chaos Renewed: The Rome I Regulation Vs Other Sources Of Eu Law - A Classification Of Conflicting Provisions. YEARBOOK OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW, Vol 14. (ed. by the Swiss Institute of Comparative Law & Andrea Bonomi), Sellier, Munich, 2012/2013. 539-558.
 • E-Consumer Protection In the Us – The Same Jungle As In Europe. COMPARATIVE LAW REVIEW. Vol 4 (2013) No 1 SPRING - SPECIAL ISSUE - NEW APPROACHES IN COMPARATIVE LAW (NACL) 1-32.
 • Czigler Dezső Tamás, Takács Izolda: The Quest to Find a Law Applicable to Contracts in the European Union - A Summary of Fragmented Provisions. GLOBAL JURIST. Vol 12 (2012) No 2 (Advances), Article 6. 1-46.
 • Choice-of-Law in the Internet Age - US and European Rules. ACTA JURIDICA HUNGARICA – HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES. Vol. 53 (2012) No. 3 193-203.
 • Burián László, Czigler Dezső Tamás, Kecskés László, Vörös Imre: EURÓPAI ÉS MAGYAR ÉS NEMZETKÖZI MAGÁNJOG [TEXTBOOK - EUROPEAN AND HUNGARIAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW]. Krim Bt., Budapest, 2010. 
 • Négy alapszabadság, Áruk szabad áramlása, Személyek szabad áramlása, Szolgaltatások szabad nyújtása, Tőke szabad mozgása, Dassonville formula, Dassonville ügy, Cassis de Dijon ügy, Keck ügy, Európai Bizottság, Közösségi versenyjog, Uniós versenypolitika, Eurojust, Európai Igazságügyi Hálózat, Büntetőügyekben való rendőrségi és igazsagügyi együttműködés [The Four Freedoms, Free Movement of Goods, Free Movement of Persons, Free Movement of Services, Free Movement of Capital, Dassonville Case, Dassonville Formula, Cassis de Dijon Case, Keck Case, Justice and Home Affairs, Competition Policy of the EU, EUROJUST, Judicial Cooperation in Criminal Matters] In: JOGI LEXIKON [LEGAL ENCYCLOPAEDIA] (Ed. Vanda Lamm). CompLEX Wolters Kluwer, Budapest, 2009.
 • Horváthy Balázs, Czigler Dezső Tamás: Az EU tagállamok bel- és igazságügyi együttműködése a Lisszaboni Szerződést követően [Justice and Home Affairs After the Treaty of Lisbon]. In: PRUDENTIA IURIS GENTIUM POTESTATE – ÜNNEPI TANULMÁNYOK LAMM VANDA TISZTELETÉRE [PRUDENTIA IURIS GENTIUM POTESTATE – FESTSCHRIFT FOR VANDA LAMM]. Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 2010. 61-103.
 • A szerződéses kötelmekre alkalmazandó jog jövőbeni meghatározása az Európai Közösségben: a Róma I. rendelet szabályai [New Trends in Determining the Law Applicable to Contracts in the European Community: the Rome I Regulation]. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY [STUDIES ON STATE AND LAW], Vol. 50 (2009) No. 1 71-108.
 • Anyagi jogegységesítés és a nemzetközi magánjog fejlődése az Európai Közösségben [Pantha Rhei - Unifying Substantive Law and Private International Law in the European Community] ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY [STUDIES ON LAW AND POLITICS], Vol. 49. (2008) No. 2. 151-186.
 • Az első Brüsszel IIa. rendelettel kapcsolatos ügyek az Európai Bíróság előtt. [The First Cases Concerning Brussels IIa Regulation before the ECJ]. JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY [JOURNAL OF LEGAL STUDIES]. Vol. 63. (2008) No. 9. 449-455.