Többszintű Alkotmányosság Kutatócsoport

A többszintű alkotmányosság és a nemzetközi jog alkotmányosodása iránti növekvő érdeklődést magyarázza, hogy olyan, hagyományosan a nemzetállamokhoz tartozó kérdések, mint az alkotmányos standardok meghatározása, részben nemzetközi, illetve szupranacionális szintre kerültek.

A kutatócsoport célja, hogy feltérképezze az alkotmányjog nemzetköziesedésének folyamatát a különböző területeken, illetve elemezze azokat a tényezőket, amelyek az emberi jogok migrációját és különböző alkotmányos szintű intézményi megoldásokat befolyásolják. Azaz, a cél az alkotmányos eszmék nemzetköziesedését illetően az okok, a motívumok és a korlátok feltérképezése.

A kutatócsoport a többszintű alkotmányosság és a nemzetközi jog alkotmányosodása kapcsán elsősorban azt a kérdést vizsgálja a kelet-közép-európai államok példáján keresztül, hogy a többszintű alkotmányosság egyes elemeit számonkérő nemzetközi intézmények hogyan hatnak a saját nemzetállami megoldásához ragaszkodó államra. Az erősen ellenálló államok esetében (az eltérő alkotmányos identitású európai államok között meglévő különbségek miatt) a kérdés az, hogy lehet-e olyan következetesen alkalmazott nemzetközi vagy uniós szabályozást találni, amely rábírhatja őket a nemzetközi standardok betartására. A kutatás ezt a kérdést a politikai közösség alkotmányos identitását érintő lényeges területeken vizsgálja, amelyeken a többszintű alkotmányosság hatása általában erőtlen. A kutatás elemzi azt is, hogy milyen következményekhez vezethet az, ha az állam nemzeti identitása és nemzetközi emberi jogi normák egymással összeütközésbe kerülnek.

Főbb kutatási irányok:

  •  az alkotmányjog nemzetköziesedése
  •  az emberi jogok nemzetközi védelme és az alkotmányos identitás közötti kapcsolat
  •  az alkotmányos identitás különböző konstrukciói Kelet-Közép-Európában
  •  a nemzetfogalom használata a kelet-közép-európai alkotmányokban és hatása az emberi jogok védelmére
  •  alkotmányos identitás és kisebbségek

___________________________

A kutatócsoport vezetője

___________________________

A kutatócsoport tagjai

___________________________

 

Vissza az előző oldalra