Tudományos munkatárs (MTA TK JTI)

Pályázati felhívás letöltése

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK)

főigazgatója pályázatot hirdet

                   tudományos munkatárs közalkalmazotti munkakör betöltésére

az MTA TK Jogtudományi Intézetben

Feladatkör:

Pályázati feltételek:

 • egyetemi végzettség;
 • az elmúlt 5 év során szerzett (vagy 2015 során megszerzendő) társadalomtudományi (különösen jogtudományi, közgazdaságtan, politikatudományi, szociológia) doktori fokozat;
 • magas szintű angol nyelvtudás;
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • az alábbi témákhoz való kapcsolódás:
  1.  öregedés és jóléti államok fenntarthatósága
  2.  jóléti reformok politikai gazdaságtana
  3.  alkotmányos intézmények és jóléti államok fenntarthatósága;
 • kutatói tapasztalat és nemzetközi publikációs teljesítmény;
 • egyéb nyelvtudás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét;
 • 3-5 oldalas kutatási tervet, amely tartalmazza a kutató egyéni kutatási programjának rövid összefoglalóját, a kutatási célokat, azok elméleti hátterét, a használandó módszereket, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét három évre lebontva;
 • a legjobbnak tartott három publikációjának elektronikus példányát;
 • a végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • a nyelvtudást igazoló okirat másolatát.

A munkakör jellemzői:

A munkakör 2015. január 1-jétől tölthető be, a kiválasztott pályázóval történő megállapodás függvényében heti 20 óra munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés határozott időre, 2017. december 31-ig szól. A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 4 hónapos próbaidő kikötésére kerül sor.

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, Budapest, 1014 Országház u. 30.

A pályázat beérkezésének határideje:

2014. november 14.

A pályázatot egy példányban, postai és elektronikus úton is kérjük eljuttatni az MTA TK Jogtudományi Intézet, 1250 Budapest, Pf. 20. címre és argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu e-mail címre. Kérjük, hogy a borítékon, illetve az e-mail tárgyában jelöljék: „tudományos munkatárs JTI OTKA 2014.”

A pályázat elbírálásnak módja:

A legjobb pályázatok készítőit személyes beszélgetésre hívjuk 2014. december 5-én 13 órától.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

A pályázat iránt érdeklődők számára 2014. október 28-án 10 órakor szóbeli tájékoztatót tartunk az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet igazgatói tárgyalójában (Budapest, 1014 Országház u. 30.)