Tudományos osztályok

A Jogtudományi Intézet osztályai adminisztratív jellegű szervezeti egységek, melyek a tágabb értelemben vett kutatási területek szerint fogják össze a kutatókat. Az osztálybeli tagság változásához igazgatói engedély szükséges; minden kutató tagja valamelyik osztálynak, és egy kutató csak egy osztálynak lehet tagja. Az osztályok elnevezése az intézmény kutatási prioritásait tükrözi, és iránymutatásul szolgál a személyi állomány bővítéséhez. Az osztályok működését érintő feladatok ellátásáért az osztályvezetők felelősek. Az osztályvezetőkkel szemben elvárás egy kutatócsoport alakítása és vezetése is.

_______________

Az Alkotmányosság és Jogállamiság Kutatásának Osztálya

Osztályvezető: Pap András László

_______________

A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztálya

Osztályvezető: Varju Márton

_______________

A Piacgazdaság Magánjogi, Büntetőjogi, és Közigazgatási Jogi Garanciái Kutatásának Osztálya

Osztályvezető: Gajduschek György

_______________