Bencze Mátyás

Bencze Mátyás
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK JTI)
 • Osztály: Bűnügyi Tudományok Osztálya
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • E-mail: bencze.matyas@tk.mta.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5110
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.36.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Jogszociológia, összehasonlító jog, ítélkezés-elmélet
Kiemelt publikációk
 • Bencze Mátyás: A bírói mérlegelésre vonatkozó szabályok értelmezésének sajátosságai, JOGESETEK MAGYARÁZATA II.: (2) pp. 82-89.
 • Bencze Mátyás: Elvek és gyakorlatok, Budapest: Gondolat Kiadó - Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 188 p.
 • Bencze Mátyás: Az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar büntetőbíróságok bizonyítási gyakorlatában, BELÜGYI SZEMLE LIX: (9.) pp. 95.-125..
 • Bencze Mátyás, Kovács Ágnes: Alkotmányjogi és morális érvelés – mit üzen a Hart–Devlin vita a magyar Alkotmánybíróságnak?, VILÁGOSSÁG 51: (tavasz) pp. 85-114.
 • Bencze Mátyás, Marcin Matczak, Zdenek Kühn: Constitutions, EU Law and Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland, JOURNAL OF PUBLIC POLICY 30: pp. 81-99.
 • Bencze Mátyás, Badó Attila: Területi eltérések a büntetéskiszabási gyakorlat szigorúságát illetően Magyarországon 2003 és 2005 között, In: Fleck Zoltán (szerk.) Igazságszolgáltatás a tudomány tükrében. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2010. pp. 125-147. (ELTE Jogi Kari Tudomány; 6.)
 • Bencze Mátyás: A magyar felsőbírósági gyakorlat jellemző problémái., In: Fleck Zoltán (szerk.) Bíróságok mérlegen II: A szervezettől a jogértelmezési gyakorlatig. Budapest: Pallas Kiadó, 2008. pp. 185-268.
 • Bencze Mátyás: Díszítőelem, álcázóháló vagy tartóoszlop? A magyar büntetőbírói gyakorlat viszonya az alkotmányhoz, FUNDAMENTUM XI.: (3) pp. 5-21.
 • Bencze Mátyás: Has Legal Thought Really Changed?, In: Jakab András, Takács Péter, Tatham Allan F (szerk.) The transformation of the Hungarian legal order 1985-2005: transition to the rule of law and accession to the European Union. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2007. pp. 602-605.
 • Bencze Mátyás, Badó Attila: Az „intuitív” jogösszehasonlítás és a neoanalitikai jogelmélet, In: H Szilágyi István, Paksy Máté (szerk.) Ius unum, lex multiplex: liber amicorum : studia Z. Péteri dedicata : tanulmányok a jogösszehasonlítás, az államelmélet és a jogbölcselet körébol : studies in comparative law, theory of state and legal philosophy.. Budapest: Szent István Társulat, 2005. pp. 39-46. (Bibliotheca Juridica. Jogfilozófiák)
Projektek
 • A bírói indokolások színvonalának mérése
 • A magyar lakosság jogtudata
 • Internetes Jogtudományi Enciklopédia 
 • Perelhúzás
 • Sarkalatos átalakulások – A kétharmados/sarkalatos törvények változásai 2010-2014
 • A bírói gyakorlat jogszabályon kívüli meghatározó tényezői (Típus: OTKA (64.114); Futamidő: 2006-2010; Eredmény: Könyv – Elvek és gyakorlatok. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011.; Részvételi minőség: saját kutatás)
 • A büntetéskiszabási gyakorlat alakulása Magyarországon (Típus: Deák Ferenc Ösztöndíj (21/2005); Futamidő: 2005-2006; Eredmény: cikk – Területi eltérések a büntetéskiszabási gyakorlat szigorúságát illetően Magyarországon 2003 és 2005 között. In: Fleck Zoltán (szerk.): Igazságszolgáltatás a tudomány tükrében. ELTE Eötvös Kiadó, (ELTE Jogi Kari Tudomány 6.) 2010. 125-147. o. Társszerző: Badó Attila; Részvételi minőség: saját kutatás)
 • Az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar büntetőeljárási gyakorlatban (Típus: Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (491/2007); Futamidő: 2007-2010; Eredmény: könyv (előkészületben) – A kézirat elérhető itt ; Részvételi minőség: saját kutatás) 
 • Bírói érvelési stratégiák Kelet-Közép Európában (Típus: Nemzetközi együttműködés (cseh-lengyel-magyar); Futamidő: 2008-2010; Eredmény: cikk – Constitutions, EU Law and Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland, In: 30 (2010) Journal of Public Policy, Special Issue 01, pp. 81-99. Társszerző: Marcin Matczak, Zdenek Kühn; Részvételi minőség: társkutatóként)
 • A Kelet-Közép európai parlamenti jogalkotás idő-dimenziója (Típus: A London School of Economics kutatása; Futamidő: 2009-2011; Eredmény: Radoslaw Zubek: Executive-Legislative Relations and Negative Agenda Control in East Central Europe’ Journal of Legislative Studies. Volume 17, Number 2, June 2011 , pp. 172-192(21); Részvételi minőség: résztvevőként) 
 • Az alapjogok a bírósági ítélkezésben (Típus: OTKA 81.698 (Eötvös Károly Közpolitikai Intézet); Futamidő: 2010-2013; Eredmény: folyamatban; Részvételi minőség: résztvevőként)
 • Hatályon kívül helyezések és a „törvényes vád” értelmezése a magyar büntetőbírósági gyakorlatban (Típus: Kúria joggyakorlat-elemző csoportja; Futamidő: 2012-2013; Eredmény: folyamatban; Részvételi minőség: résztvevőként)
 • Internetes jogtudományi enciklopédia szerkesztése (Típus: MTA TK JTI; Futamidő: 2013-; Eredmény: folyamatban; Részvételi minőség: résztvevőként - szerkesztőként)
 • A magyar lakosság jogtudata (Típus: MTA TK JTI; Futamidő: 2013-; Eredmény: folyamatban; Részvételi minőség: résztvevőként - kutató)
 • Bírói érvelési stratégiák Kelet-Közép Európában (Típus: Nemzetközi együttműködés (cseh-lengyel-magyar); Futamidő: 2013-2014; Eredmény: Folyamatban (a 2008-10 közötti kutatás folytatása); Részvételi minőség: társkutatóként)