A jogtudat- és a jogi kultúra kutatásának eredményei és perspektívái

   2020. szeptember 24. 10:00 - 2020. szeptember 24. 16:00

A jogtudat és jogi kultúra kutatásának perspektívái

Műhelybeszélgetés

az MTA TK Jogtudományi Intézet Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportja rendezésében, az OTKA FK 125520 projektjének keretében

Időpont: 2020. szeptember 24. 10.00–14.00

Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)

2020. szeptember 24.

 

10.00-11.00 Első szekció – A jogosultságkultúra kutatása ma Magyarországon

10.00-10.15 Fekete Balázs (MTA TK JTI, ELTE ÁJK): A kutatás három tanulsága

10.15-10.30 Bartha Attila (MTA TK PTI, Corvinus): A kutatás módszertani útvesztői

10.30-10.45 Gajduschek György (MTA TK JTI, Corvinus): Hogyan befolyásolja a jogi kultúra a jogállam intézményrendszerét?

10.45-11.00 Vita

11.00-11.15 Kávészünet

11.15-13.30 Második szekció – A jogtudat dimenziói

11.15-11.30 H. Szilágyi István (PPKE JÁK): Jogtudat vagy jogi kultúra?

11.30-11.45 Matyasovszky-Németh Márton (MTA TK JTI): A nacionalista „népi jogéletkutatás” és a szocialista jogszociológia. A szocialista jogszociológia és a jogi antropológia ellentmondásos viszonya

11.45-12.00 Alpár Vera Noémi (KRE ÁJK): Mi az, hogy esély? Mi az, hogy egyenlőség? - Látens diszkrimináció és jogtudatlanság a hazai alapfokú pedagógia területén

12.00-12.15 Rónay Zoltán (ELTE PPK): A jogtudat és jogi attitűd kutatás fontosságáról és irányairól a köznevelés szereplői körében

12.15-12.30 Vita

12.30-12.45 Török Bernát – Ződi Zsolt (NKE ITKI): Jogi attitűdök az online térben – Egy empirikus kutatás tapasztalatai

12.45-13.00 Jankó-Badó Andrea (PPKE JÁK): Az otthonszülés empirikus jogszociológiai vizsgálata. A jogot közvetítő társadalmi erőtér hatásainak elemzése kvalitatív interjúk tükrében

13.00-13.15 Tóth Fruzsina (ELTE ÁJK): Szociális bérlakásban élő emberek jogtudata

13.15-13.30 Kiss Valéria (ELTE ÁJK): Fogyatékkal élő személyek jogtudata

13.30-13.45 Vita és zárás

 

Az empirikus kutatás előzetes eredményei elérhetőek a JTIblogon:

Elmélet és módszertan

A jogi éberség komponense

A jogok azonosításának komponense

A jogi mobilizáció komponense

Az interjúk tanulságai

 

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hungler Sárának.