Angol nyelvű kötet a bírói indokolások színvonalának mérhetőségéről

2018 szeptemberében a Springer Kiadónál jelent meg Bencze Mátyás és Gar Yein Ng  szerkesztésében a  „How to measure the quality of judicial reasoning” című angol nyelvű tanulmánykötet, amely lezárta az MTA TK JTI és a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának együttműködésben folyó tudományos projektet.

                                              

A projekt a „mérhetetlen mérésének” lehetőségét vizsgálta: értelmes vállalkozás-e minőségi standardokat állítani egy olyan magas szintű szellemi tevékenység elé, mint amilyen a bírói ítéletek indokolása?

Az élvonalbeli külföldi és hazai szerzők által jegyzett kötet első része a témával összefüggésben felmerülő filozófiai, jogelméleti és szociológiai kérdéseket világítja meg, míg a második rész különböző állami és nemzetközi bírói fórumok indokolási gyakorlatának minőséggel kapcsolatos kérdéseit ismerteti. A kötet témájánál és megközelítésénél fogva a tudományos közösségen túl is érdeklődésre tarthat számot. A kötet másik JTI-s szerzője Bencze Mátyás mellett Ződi Zsolt tudományos munkatárs.