Jogtudományi alapkutatások: az MTA TK JTI elektronikus monográfiasorozata

Az MTA TK JTI elektronikus monográfiasorozatot indít, amelynek célja, hogy évente átlagosan egy kiemelkedő minőségű magyar nyelvű jogtudományi alapkutatási monográfiának biztosítsunk megjelenési lehetőséget, egyúttal általános és ingyenes (open access) elérhetőséget. A mű elektronikus formátumban történő elkészítését a Jogtudományi Intézet vállalja. Az elkészült e-könyvet az intézet honlapján elhelyezzük, továbbá az intézet a könyv nyomtatott formátumú megjelenését is finanszírozza korlátozott példányszámban. A művet az intézet partneradatbázisaiban, a könyvről készült recenziót az Állam- és Jogtudomány folyóiratban helyezzük el, valamint könyvbemutatót is rendezünk a kötethez.

Az első kötet Drinóczi Tímea: Az alkotmányos párbeszéd. A többszintű alkotmányosság alkotmánytana és gyakorlata a 21. században  (2017), a második Schweitzer Gábor: „A tisztességes jogtanár.” Molnár Kálmán pályaképe (2018)

Impresszum

Jogtudományi alapkutatások: az MTA TK JTI elektronikus monográfiasorozata
ISSN 2560-2128
Kiadja az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete
Székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
Felelős kiadó: Boda Zsolt főigazgató
Főszerkesztő: Gárdos-Orosz Fruzsina intézetigazgató
Felelős szerkesztő: Friedery Réka
Szerkesztőbizottság:  Friedery RékaGajduschek György, Nótári Tamás,  Pap András LászlóSulyok Gábor, Szente Zoltán, Varju Márton
Honlap: http://jog.tk.mta.hu/alapkutatasok-monografia
E-mail: jti-monografiak@tk.mta.hu
 

A sorozat második kötete:
Schweitzer Gábor: „A tisztességes jogtanár.” Molnár Kálmán pályaképe

A teljes kötet letölthető anyaga

A sorozat első kötete:

Drinóczi Tímea: Az alkotmányos párbeszéd. A többszintű alkotmányosság alkotmánytana és gyakorlata a 21. században

A teljes kötet letölthető anyaga

 

Az első kézirat-leadási felhívás

Felhívás kéziratok leadására a JTI monográfiasorozatához, 2018