Jogtudományi alapkutatások: az MTA TK JTI elektronikus monográfiasorozata

Felhívás kéziratok leadására a JTI monográfiasorozatához, 2018

Az MTA TK JTI elektronikus monográfiasorozatot indít, amelynek célja, hogy évente átlagosan egy kiemelkedő minőségű magyar nyelvű jogtudományi alapkutatási monográfiának biztosítsunk megjelenési lehetőséget, egyúttal általános és ingyenes (open access) elérhetőséget. A mű elektronikus formátumban történő elkészítését a Jogtudományi Intézet vállalja. Az elkészült e-könyvet az intézet honlapján elhelyezzük, továbbá az intézet a könyv nyomtatott formátumú megjelenését is finanszírozza korlátozott példányszámban. A művet az intézet partneradatbázisaiban, a könyvről készült recenziót az Állam- és Jogtudomány folyóiratban helyezzük el, valamint könyvbemutatót is rendezünk a kötethez.

Az első kötet, Drinóczi Tímea könyve 2017-ben megjelent.

Impresszum

Jogtudományi alapkutatások: az MTA TK JTI elektronikus monográfiasorozata
ISSN 2560-2128
Kiadja az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete
Székhely: 1014 Budapest, Országház utca 30.
Felelős kiadó: Rudas Tamás főigazgató
Főszerkesztő: Jakab András igazgató
Felelős szerkesztő: Friedery Réka
Szerkesztőbizottság:  Friedery RékaGajduschek GyörgyJakab AndrásNótári TamásPap András LászlóSulyok Gábor, Varju Márton
Honlap: http://jog.tk.mta.hu/alapkutatasok-monografia
E-mail: jti-monografiak@tk.mta.hu
 

A sorozat első kötete:

Drinóczi Tímea: Az alkotmányos párbeszéd. A többszintű alkotmányosság alkotmánytana és gyakorlata a 21. században

A teljes kötet letölthető anyaga

 

 

Az első kézirat-leadási felhívás